Điều chỉnh kích thước chữ

Ông Vũ Xuân Cường giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai

(CLO) Ông Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được các đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh.

Audio
Ông Vũ Xuân Cường, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai

Ông Vũ Xuân Cường, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai

Ngày 15/6, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức họp kỳ thứ nhất để tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo của HĐND, UBND tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI đã tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND tỉnh; các Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND tỉnh; Hội thẩm TAND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai Vũ Xuân Cường được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV Vũ Văn Cài và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV Lý Bình Minh tái đắc cử chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại biểu dự kỳ họp cũng đã tiến hành bầu các chức danh Trưởng, Phó Trưởng các ban HĐND tỉnh khóa XVI, với 100% đại biểu tán thành (55/55 đại biểu).

Tại kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XV Trịnh Xuân Trường đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tỷ lệ tán thành 100%.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV: Giàng Thị Dung, Nguyễn Trọng Hài, Hoàng Quốc Khánh tái đắc cử chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tỷ lệ tán thành cao.

Kỳ họp cũng đã bầu và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh đối với 19 Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thế Vũ