Điều chỉnh kích thước chữ

Phân bổ ngân sách 2021: Ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản

(CLO) Năm 2021, ưu tiên đầu tư vốn cho thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; thu hồi vốn ứng trước; dự án cấp bách, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh…

Audio
Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản sẽ là lĩnh vực được ưu tiên vốn trong năm 2021. Ảnh minh họa

Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản sẽ là lĩnh vực được ưu tiên vốn trong năm 2021. Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021.

Theo Quyết định, thứ tự ưu tiên đầu tư vốn năm 2021 sẽ là: Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; thu hồi vốn ứng trước; dự án cấp bách, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Sau đó, ưu tiên đến các dự án đã có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và đã được bố trí vốn hằng năm, cần tiếp tục thực hiện, chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung vốn cho các dự án có khả năng hoàn thành. Tiếp đó, ưu tiên nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch đã đủ thủ tục theo quy định tính đến ngày 31/12/2020.

Sau khi đảm bảo điều kiện thứ tự ưu tiên nêu trên, trong phạm vi tổng mức vốn đầu tư năm 2021 đã được Quốc hội quyết định, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương được phép bố trí vốn cho các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa được bố trí vốn hằng năm đủ điều kiện, đủ thủ tục đầu tư đến ngày 31/12/2020.

Những nhiệm vụ, dự án chưa đủ thủ tục đầu tư tính đến ngày 31/12/2020 cần tiếp tục hoàn thiện, phân bổ sau khi Quốc hội khóa XV quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Thủ tướng Chính phủ cho phép bố trí vốn ngân sách Trung ương năm 2021 cho các dự án đang thực hiện thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 đã bố trí vốn quá thời gian quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công và hoàn thành trong năm 2021.

Trường hợp còn lại, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định từng dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương.

Thế Vũ