Điều chỉnh kích thước chữ

Phấn đấu phát triển thêm hơn 700.000 người tham gia BHXH bắt buộc

(CLO) Hết năm 2019, toàn ngành sẽ phấn đấu đạt được từ 800 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện và ít nhất 60% đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thông qua dữ liệu thuế.

Audio
Người lao động làm thủ tục BHXH tại BHXH TP HCM. Ảnh: NLD

Người lao động làm thủ tục BHXH tại BHXH TP HCM. Ảnh: NLD

BHXH Việt Nam vừa phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN với chủ đề “quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2019 về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT”. Thời gian thi đua từ ngày 01/9/2019 đến ngày 31/12/2019.

Theo BHXHX Việt Nam, thời gian qua, toàn ngành đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ. Tính đến 31/7/2019, cả nước có trên 14,5 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 97.483 người so với tháng 12/2018.

Thông qua dữ liệu cơ quan Thuế chuyển sang, BHXH các địa phương đã đôn đốc đối với 12.354 đơn vị, trong đó đã có 2.712 đơn vị với 17.144 lao động đăng ký tham gia BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó, các địa phương trong cả nước cũng đã vận động được 424.209 người tham gia BHXH tự nguyện…

Tuy nhiên, từ nay đến hết năm vẫn còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt trong công tác phát triển đối tượng BHXH bắt buộc khi phải phát triển thêm được hơn 700.000 người tham gia.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, năm 2019, công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, trong đó đặc biệt là công tác phát triển đối tượng tiếp tục được coi là nhiệm vụ căn cơ, cốt yếu của ngành.

Vì vậy, theo bà Minh, toàn ngành cần tập trung mọi phương tiện, con người, nguồn lực, phối hợp với các ban, ngành liên quan để đẩy mạnh phát triển BHXH tự nguyện cũng như phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc. Đồng thời, đánh giá nghiêm túc kết quả, hiệu quả triển khai công việc và gắn chặt với trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị.

“Với tinh thần tập trung cao độ, quyết tâm “bứt phá” trong công tác thu BHXH, BHYT và BH thất nghiệp, hết năm 2019, toàn ngành sẽ phấn đấu đạt được từ 800 nghìn đến 1 triệu người tham gia BHXH tự nguyện và ít nhất 60% đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thông qua dữ liệu thuế”, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh bày tỏ.

Để đạt mục tiêu đó, BHXH Việt Nam vừa phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN với chủ đề “quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2019 về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT”.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Giám đốc BHXH các tỉnh phối hợp với cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể thuộc đơn vị quán triệt mục tiêu, ý nghĩa và trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong việc hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua và đề ra chỉ tiêu thi đua của đơn vị; đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2019 của đơn vị chỉ rõ tồn tại, hạn chế, qua đó phân tích, xác định nguyên nhân và đề ra các giải pháp phấn đấu thực hiện mục tiêu thi đua đề ra.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu, tăng cường rà soát khai thác, phát triển đối tượng tham gia từ dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp; tập trung thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN và xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Đồng thời, chấp hành nghiêm túc các quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT và các quy định khác của ngành; tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức phối hợp tốt với các sở, ban ngành, đoàn thể tại địa phương; học tập kinh nghiệm, giải pháp hay của các đơn vị về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Cũng theo yêu cầu của BHXH Việt Nam, toàn ngành phải đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tập trung đối thoại trực tiếp tại các khu công nghiệp để phổ biến, tuyên truyền, vận động người dân, người sử dụng lao động hiểu rõ chính sách BHXH, BHYT.

P.V