Điều chỉnh kích thước chữ

Phát động cuộc thi báo chí về thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Bình năm 2019

(CLO) Sáng ngày 3/4, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Bình đã phát động 'Cuộc thi báo chí về thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Bình năm 2019'. Đông đảo các đại biểu trung ương, địa phương và các nhà báo đã về tham dự.

Audio

Cuộc thi được phát động với mục tiêu phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia thực hiện công tác thông tin đối ngoại. Đồng thời động viên, khuyến khích ngày càng nhiều các tác phảm báo chí xuất sắc viết về công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; từ đó tạo động lực thúc đẩy việc tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại, góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, cong người Ninh Bình.

Theo quy định, các tác phẩm báo chí tham dự “Cuộc thi báo chí về thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Bình năm 2019” tập trung phản ánh các nội dung về: Chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh về công tác thông tin đối ngoại nói chung và công tác đối ngoại tỉnh Ninh Bình nói riêng; Quảng bá, giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người Ninh Bình và những tiềm năng thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh đến với bạn bè trong và ngoài nước…

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Những kết quả nổi bật và những thành tựu về hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; Hiệu quả từ hoạt động tuyên truyền thông tin đối ngoại đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Các gương điển hình, mô hình mới, cách làm hay đạt hiệu quả tích cự trong hoạt đông thông tin đối ngoại; Phản ánh thực trạng khó khăn, bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề bức xúc trong xã hội về công tác đối ngoại.

Các tác phẩm tham gia cuộc thi thuộc các loại hình báo chí: Báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử và ảnh báo chí. Thể loại: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ghi chép, ký báo chí, bài chân dung, phim tài liệu…

Đối với loại hình báo hình, báo nói, thời lượng mỗi tác phẩm dự thi không quá 30 phút. Đối với thể loại báo in, báo điện tử, mỗi tác phẩm không quá 3 kỳ, mỗi kỳ không quá 2.000 từ. Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu.

Thời gian nhận tác phẩm sẽ bắt đầu từ ngày 1/10/2019 và dự kiến sẽ công bố giải thưởng vào cuối tháng 11/2019.

PV