Điều chỉnh kích thước chữ

Phát hiện một số việc "nhì nhằng" về tài chính tại Cục Thú y

(CLO) Theo kết quả thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính tại Cục Thú y (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), đã một số điểm chưa đúng trong việc thực hiện các quy định về quản lý tài chính nhà nước ở cơ quan này.

Audio
Thanh tra Bộ Tài chính phát hiện một số việc chưa đúng trong quản lý chi tiêu ngân sách nhà nước tại Cục Thú y (Ảnh minh họa).

Thanh tra Bộ Tài chính phát hiện một số việc chưa đúng trong quản lý chi tiêu ngân sách nhà nước tại Cục Thú y (Ảnh minh họa).

Theo kết quả thanh tra, hết năm 2018, Cục Thú y còn để dư tạm ứng tiền hợp đồng cung cấp vắc xin tai xanh, vắc xin cúm gia cầm tại Công ty CP Thuốc thú y Trung ương I với số tiền trên 3,85 tỷ đồng. Việc còn dư tạm ứng chuyển qua các năm được cho là do yêu cầu dự phòng vắc xin phòng dịch đã được Thủ tướng chi phép tại một số văn bản đã ban hành trong các năm 2014-2015.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, năm 2017, khi Luật Ngân sách Nhà nước mới có hiệu lực thì các khoản tiền dư tạm ứng thuốc mua vắc xin như trên đã không còn được phép chuyển sang các năm theo điều 42, 43 của Luật này. Do đó, số tiền dư tạm ứng trên 3,85 tỷ đồng đó phải thu hồi về ngân sách nhà nước.

Đáng chú ý, theo các hợp đồng mua vắc xin mà Cục Thú y đã ký với Công ty CP Thuốc thú y Trung ương I đã ghi rõ công ty này phải hoàn trả lại ngân sách nhà nước số kinh phí mua vắc xin không còn nhu cầu sử dụng sau ngày 31/4/2014 với vắc xin cúm gia cầm và sau 31/12/2013 với vắc xin tai xanh. Nhưng cho đến hết tháng 8/2019, Công ty trên cũng chưa chịu hoàn trả.

Do sự "nhì nhằng" này, đến năm 2018, Kho bạc Nhà nước phải "ra tay" thu hồi khoản tạm ứng trên 3,85 tỷ đồng trên của Cục Thú y từ nguồn Bộ NN&PTNT giao dự toán. Qua nhiều lần làm việc, mãi cho đến tháng 1/2020, Cục Thú y mới hoàn thành thủ tịc thanh toán hoàn ứng cho Kho bạc Nhà nước số kinh phí mua vắc xin tai xanh, vắc xin cúm gia cầm như đã nêu.

Một sai phạm đáng nói khác ở Cục Thú y mà Thanh tra Bộ Tài chính đã phát hiện là việc Cục này đã chưa nộp các khoản phí và lệ phí theo đúng quy định với tổng số tiền gần 4,5 tỷ đồng.

Cụ thể, từ năm 2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 18814/BTC-HCSN điều chỉnh dự toán thu, chi phí, lệ phí thú y năm 216 và sau đó còn ban hành quyết định về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016. Theo các văn bản trên, Cục Thú y còn phải nộp vào ngân sách nhà nước số tiền trên 36,6 tỷ đồng gồm các khoản giảm chi mua sắm tài sản cố định từ nguồn phí, lệ phí không đúng quy định 20 tỷ đồng, số dự toán thu phí, lệ phí vượt dự toán (điều chỉnh) trên 16,6 tỷ đồng.

Đến mãi tháng 9/2019, Cục Thú y mới nộp vào ngân sách nhà nước số tiền trên 33,87 tỷ đồng. Số tiền còn thiếu phải nộp được xác định là trên 4,497 tỷ đồng.

Hà Anh

Bình Luận