Điều chỉnh kích thước chữ

Phát hiện nhiều sai phạm trong công tác bồi thường tại dự án nâng cấp quốc lộ 50

(CLO) Thanh tra TP HCM phát hiện nhiều vi phạm tại Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh trong năm 2016 và công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Dự án nâng cấp Quốc lộ 50 trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Audio
Quốc lộ 50. Ảnh: NLĐ

Quốc lộ 50. Ảnh: NLĐ

Bài liên quan

Thanh tra TP HCM vừa thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trong năm 2016, kinh phí hoạt động của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh (Ban Bồi thường) năm 2016 và công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Dự án nâng cấp Quốc lộ 50 trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Theo Thanh tra TP HCM, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án nâng cấp quốc lộ 50 tại huyện Bình Chánh, Ban bồi thường chậm giải ngân hơn 28 tỷ đồng kinh phí bồi thường (tính đến 31/8/2017). Việc xây dựng dự toán chi phí bồi thường đính kèm phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án nâng cấp quốc lộ 50 chưa chính xác; dẫn đến bức xúc của các hộ dân bị ảnh hưởng tại dự án và phát sinh khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ tại dự án.

Cụ thể, đối với dự án nâng cấp quốc lộ 50 tại huyện Bình Chánh, có đến 654/729 (gần 90%) trường hợp dự toán bồi thường cao hơn quyết định bồi thường.

Trong đó, có 485/729 trường hợp dự toán chi phí bồi thường cao hơn quyết định bồi thường (lần đầu) cho các hộ gia đình, cá nhân và 169/729 trường hợp dự toán chi phí bồi thường cao hơn quyết định bồi thường lần đầu và quyết định bồi thường bổ sung.

Đối với việc lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án nâng cấp quốc lộ 50, cơ quan thanh tra chỉ ra nguyên nhân là do Ban bồi thường chậm lập phiếu chiết tính chi phí, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân.

Từ đó dẫn đến việc UBND huyện chậm ban hành quyết định bồi thường các hộ dân sau khi có quyết định thu hồi đất, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân.

Đồng thời, không xem xét tính bồi thường loại đất ở theo các quy định của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Có trường hợp nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm xây dựng nhà ở tương tự nhau nhưng Ban bồi thường tính chi phí bồi thường theo từng loại đất giữa các hộ dân có sự khác nhau làm phát sinh nội dung tố cáo.

Đối với việc tính chi phí bồi thường theo loại đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở, Ban bồi thường cũng chiết tính không đúng quy định. Hiện còn 48 trường hợp bị ảnh hưởng tại dự án nâng cấp quốc lộ 50 chưa được UBND huyện Bình Chánh ban hành quyết định duyệt chi phí bồi thường, hỗ trợ.

Về xử lý các nội dung có liên quan đến đơn tố cáo, kết luận thanh tra nêu Ban Bồi thường khi lập phiếu chiết tính chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân để tham mưu, trình UBND huyện Bình Chánh ban hành quyết định bồi thường, một số trường họp không xem xét, xác minh nguồn gốc quá trình sử dụng nhà, đất của người dân đã được UBND xã xác nhận. Việc này đã dẫn đến việc tính bồi thường bổ sung nhiều lần, làm cho việc bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị kéo dài; đồng thời, không xem xét tính bồi thường loại đất ở theo các quy định của nhà nước, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân…

 Kết quả thanh tra nêu trên cho thấy việc các hộ dân tố cáo liên quan đến bồi thường là có cơ sở, cần được xem xét giải quyết để đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng, tránh phát sinh khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Kết luận cũng chỉ rõ Ban Bồi thường sử dụng quỹ dự phòng ổn định thu nhập để chi thu nhập tăng thêm (chi bổ sung năm 2015) cho cán bộ, viên chức, người lao động với tổng số tiền 1,1 tỉ đồng là thực hiện chưa đúng

Về sổ sách, hạch toán kế toán, Ban Bồi thường sử dụng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để chi bồi thường, chi khen thưởng cho các hộ dân nhưng không thực hiện hạch toán tài khoản kế toán; do đó, chưa thực hiện đúng theo quy định. Ngoài ra, sổ quỹ tiền mặt không thực hiện khóa sổ vào cuối mỗi ngày và sổ kế toán tiền mặt và sổ kế toán tiền gửi ngân hàng, hàng quý đơn vị không thực hiện khóa sổ kế toán; do đó, thực hiện chưa đúng theo quy định.

Từ những kết luận nêu trên, lãnh đạo UBND thành phố giao Chánh thanh tra thành phố kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện nghiêm, đầy đủ nội dung kết luận thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện cho thành phố.

Giao UBND huyện Bình Chánh khẩn trương yêu cầu các Chủ đầu tư dự án chuyển kinh phí bồi thường đã chi tạm ứng để hoàn trả lại đúng nguồn kinh phí bồi thường theo đúng quy định; khẩn trương phối họp với các cơ quan liên quan rà soát tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án đầu tư trên địa bàn để có kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, sớm bàn giao mặt bằng trống cho Chủ đầu tư triển khai nhanh các dự án, không để lãng phí đất đai và phát sinh khiếu nại, tố cáo của công dân.