Điều chỉnh kích thước chữ

Phát hiện nhiều sai sót trong cấp văn bằng, chứng chỉ tại Học viện CN Bưu chính Viễn thông

(CLO) Kết luận thanh tra về việc thanh tra cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ ra nhiều lỗi, thiếu sót tại trường này.

Báo nói Công luận
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Theo Kết luận thanh tra, về nội dung ghi trong văn bằng: Qua kiểm tra thấy rằng về nội dung tuân thủ theo mẫu bằng tiến sỹ được quy định tại Thông tư số 24/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tiến sỹ. Tuy nhiên so với quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT thì phần tiêu đề của Bằng còn thiếu dòng chữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.

Cấp văn bằng tiến sỹ cho nghiên cứu sinh chậm từ 6 đến hơn 1 tháng so với quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 21, Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

Cấp văn bằng thạc sỹ cho học viên chậm từ 3 đến hơn 2 tháng so với quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 21, Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

Cấp văn bằng đại học cho sinh viên đại học giáo dục từ xa - Đợt 1 tháng 7/2018 chậm hơn 1 tháng so với quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 21, Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

Học viện không báo cáo việc hủy phôi bằng đại học về Bộ giáo dục và Đào tạo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hủy phôi văn bằng để theo dõi, quản lý là vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 13 quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

Học viện không báo cáo việc hủy phôi bằng cao đẳng nghề Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi Học viện đóng trụ sở chính trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hủy phôi là vi phạm quy định tại khoản 2, Điều 5, Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.

Các trung tâm thuộc Học viện không tiến hành hủy phôi chứng chỉ bị hỏng là không thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 13, Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

Sổ gốc cấp bằng cao đẳng chính quy không tuân thủ theo mẫu được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy chế ban hành theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sổ gốc cấp bằng cao đẳng nghề không tuân thủ theo mẫu được quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp cao đẳng, in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.

Sổ gốc cấp chứng chỉ của các trung tâm thuộc Học viện không tuân thủ theo mẫu được quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

Qua đó, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu Giám đốc học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục đối với những thiếu sót tồn tại về việc cấp văn bằng chứng chỉ, chứng nhận tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Đồng thời yêu cầu chỉ đạo các Trung tâm I và II thuộc Học viện tiến hành hủy các phôi chứng chỉ bị hỏng theo quy định tại khoản 3 Điều 13 quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT.

Trước đó, năm 2017 "lùm xùm" cũng từng xảy ra tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông khi nhiều cơ quan báo chí nhận được đơn thư tố cáo dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật trong công tác tuyển sinh, công tác tổ chức cán bộ như đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh “gian dối” để tuyển sinh vượt số chỉ tiêu so với quy định, bổ nhiệm nhiều cán bộ không đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Với "lùm xùm" này, Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã chính thức vào cuộc xác minh nội dung đơn thư phản ánh dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông gây xôn xao dư luận.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được thành lập ngày 11/7/1997 trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Ngày 1/7/2014, Học viện được chuyển về trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hiện nay học viện đang tổ chức đào tạo và cấp các văn bằng cao đẳng, đại học, thạc sỹ và tiến sỹ, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, thi sát hạch cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT về chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin.

P.V