Điều chỉnh kích thước chữ
Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hoá

Phát huy những thành tích đạt được, hướng tới xây dựng Hội ngày càng vững mạnh

(CLO) Ngày 22/1, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và triển khai thực hiện Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Tới dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Phát, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Phan Hữu Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam và đông đảo hội viên, người làm báo tỉnh Thanh Hoá.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và triển khai thực hiện Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và triển khai thực hiện Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam

Hội nghị đã nghe báo cáo Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Trong năm qua, Hội Nhà báo tỉnh Thành Hoá đã tổ chức triển khai chương trình công tác Hội đạt được nhiều kết quả tốt. Hội Nhà báo tỉnh và các hội viên tích cực tham gia tuyên truyền quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các chủ trương lớn của tỉnh, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho các cấp chính quyền trong công tác quản lý báo chí. Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hoá năm qua đã thành lập và thông qua hoạt động của Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo ở các chi hội.

Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hoá luôn quan tâm tới việc nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ báo chí cho hội viên thông qua việc tổ chức các toạ đàm, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ giữa hội viên, người làm báo các chi hội nhà báo trực thuộc. Hội cũng đã thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và phát động giải báo chí... Tại Hội nghị đã tôn vinh, khen thưởng các tập thể, hội viên người làm báo đạt thành tích xuất sắc năm 2018.

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Hữu Minh đã phổ biến Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam tới các hội viên Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hoá.

Đồng chí Phan Hữu Minh phổ biến Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam

Đồng chí Phan Hữu Minh phổ biến Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam

Đây là hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong việc thực hiện học tập, quán triệt và triển khai, thực hiện Quy tắc sử dụng mạng xã hội tới hơn 300 tổ chức cấp hội từ địa phương đến trung ương và các cơ quan báo chí, quản lý báo chí trong cả nước để các cấp hội triển khai thực hiện Quy tắc.

Quy tắc sử dụng mạng xã hội đã có hiệu lực, (với 04 việc/điều người làm báo Việt Nam cần làm khi tham gia mạng xã hội và 08 việc/điều người làm báo Việt Nam không được làm khi tham gia mạng xã hội) là cơ sở để người làm báo Việt Nam thực hiện khi sử dụng mạng xã hội. Đây cũng là căn cứ để khen thưởng, xử lý vi phạm của người làm báo tham gia sử dụng mạng xã hội.

Mạnh Tuấn