Điều chỉnh kích thước chữ

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong vận động người dân tham gia bầu cử

(CLO) Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đề nghị tỉnh Vĩnh Long cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, chức sắc tôn giáo trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

Audio
Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Sáng 20/4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Trung ương do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trương Hòa Bình làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao tỉnh Vĩnh Long đã quan tâm, tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu theo chủ trương, lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Hội đồng bầu cử quốc gia; bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, đạt kết quả cao, đúng thời gian luật định.

Để đi đến thành công của cuộc bầu cử, Phó Thủ tướng đề nghị Vĩnh Long cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng để lan tỏa nhận thức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Phó Thủ tướng, phải coi đây là sự kiện chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và từng địa phương, là dấu mốc quan trọng được tổ chức ngay sau Đại hội Đảng lần thứ XIII, đưa đất nước sang một giai đoạn phát triển mới, coi ngày bầu cử là ngày hội toàn dân, chú trọng tuyên truyền, vận động ở cấp cơ sở, đến từng hộ gia đình, người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Cùng với đó, tuyên truyền để cử tri hiểu các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân.

Thời gian không còn nhiều, để ngày bầu cử ở tỉnh Vĩnh Long thật sự là ngày hội, vừa an toàn, tiết kiệm, kết quả cuộc bầu cử ở tỉnh thành công như mong đợi, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nhấn mạnh: "Cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị (nhất là vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp, của hội viên Hội Cựu chiến binh, các đoàn thể phụ nữ, thanh niên...), cán bộ, đảng viên, chức sắc tôn giáo trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử; động viên mọi cử tri nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử, tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, tránh tình trạng đi bầu hộ, bầu thay, đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất”.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành của tỉnh Vĩnh Long cần tiếp tục quán triệt đầy đủ các chỉ thị của Đảng, Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh ủy và đặc biệt là bám sát các quy định của Luật Bầu cử và các hướng dẫn để triển khai cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

"Tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và HĐND các cấp", Phó Thủ tướng phát biểu.

PV