Điều chỉnh kích thước chữ

Phát huy vai trò tích cực của Việt Nam trong đẩy mạnh phát triển y tế công cộng toàn cầu

(CLO) Văn phòng Sức khỏe Toàn cầu của Việt Nam (Vietnam Global Health Office) vừa được Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khai trương và hoạt động vào ngày 16/12, tại Hà Nội. GHO hoạt động tại Việt Nam sẽ góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.

Audio
WHO khai trương Văn phòng sức khỏe toàn cầu tại Việt Nam. Ảnh: N. Vân

WHO khai trương Văn phòng sức khỏe toàn cầu tại Việt Nam. Ảnh: N. Vân

Văn phòng Sức khỏe Toàn cầu của Việt Nam (Vietnam Global Health Office), vừa chính thức khai trương và đưa vào hoạt động tại Việt Nam. Đây là hoạt động nằm trong nỗ lực nâng cao vai trò quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực y tế khu vực và toàn cầu.

Việc thành lập GHO, ngành y tế Việt Nam đặt mục tiêu hệ thống hóa hoạt động của mình trong lĩnh vực sức khỏe toàn cầu và đóng vai trò tích cực hơn trong đẩy mạnh phát triển y tế công cộng toàn cầu.

Tiến sỹ Takeshi Kasai - Giám đốc WHO Tây Thái Bình Dương đánh giá cao việc thành lập GHO của Việt Nam và coi đây là một trong những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong nỗ lực hiện thực hóa cam kết đóng góp vào phát triển y tế công cộng tại khu vực và trên toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh kết nối toàn cầu hiện nay.

“Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến vai trò quan trọng của Việt Nam với phát triển và an ninh quốc tế, trong đó có lĩnh vực y tế công cộng. Việt Nam là thành viên trong Ban điều hành WHO giai đoạn 2016-2019. Vì vậy, Việt Nam có vai trò quan trọng trong các quyết định và chính sách của Đại hội đồng Y tế Thế giới”, tiến sỹ Kasai nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, tiến sỹ Kidong Park - Trưởng đại diện Văn phòng WHO tại Việt Nam cho hay, thời gian qua Việt Nam chuyển đổi vai trò và vị trí trong lĩnh vực y tế toàn cầu - từ một hệ thống y tế dựa một phần vào hỗ trợ từ bên ngoài trở thành một hệ thống y tế độc lập. Việt Nam có nhiều kinh nghiệm chia sẻ với các nước về tự chủ tài chính y tế, tăng cường bao phủ bảo hiểm y tế - xã hội hay chặng đường bao phủ y tế toàn dân.

GHO sẽ có chức năng điều phối toàn bộ các vấn đề sức khỏe mang tính khu vực và toàn cầu trên tất cả các đơn vị của chính phủ, bao gồm cả trong và ngoài Bộ Y tế, vận động và tham mưu các chính sách, xu hướng và vấn đề y tế toàn cầu.

Bên cạnh đó, GHO sẽ tăng cường năng lực của các cán bộ chính phủ để nâng cao chức năng đại diện của họ ở cấp khu vực và toàn cầu và thúc đẩy nghiên cứu để xây dựng cơ sở bằng chứng và tham mưu cho các quyết định liên quan đến sức khỏe toàn cầu.

WHO đang hỗ trợ GHO lên kế hoạch hoạt động cho hai năm đầu tiên cũng như phát triển tầm nhìn xa hơn.

Kế hoạch hoạt động trong thời gian tới của Văn phòng Sức khỏe toàn cầu:

 1. Rà soát các nội dung về sức khỏe toàn cầu như an ninh y tế toàn cầu (bệnh dịch, môi trường và biến đổi khí hậu với y tế, y tế cho người di cư, nhập cư); các bệnh không lây nhiễm, UHC; ngoại giao y tế, y tế và phát triển kinh tế;

2. Kiện toàn cơ cấu, tổ chức bao gồm nguồn hỗ trợ cho các hoạt động và danh sách thành viên;

3. Kiện toàn mạng lưới cộng tác và đối tác của GHO (các Bộ ngành liên quan, các đơn vị nghiên cứu, các đối tác phát triển, các cấp địa phương...). Xây dựng cơ chế tham gia gồm trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi;

4. Rà soát các hoạt động, sự kiện, văn kiện quốc tế, các chính sách liên quan y tế và sức khỏe toàn cầu/ ngoại giao y tế toàn cầu mà Việt Nam tham gia (là thành viên) trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, xác định các nội dung trọng tâm và lên kế hoạch để làm việc và hỗ trợ/ tham mưu, tạo điều kiện cho sự tham gia và đóng góp của Việt Nam hiệu quả nhất;

5. Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Bộ các định hướng, giải pháp trọng tâm cũng như các chính sách về Sức khỏe toàn cầu theo hướng dẫn chung của WHO và phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam;

6. Chỉ đạo việc huy động và điều phối các nguồn lực, nhất là các nguồn lực quốc tế trong việc triển khai hoạt động về sức khỏe toàn cầu.

7. Tăng cường năng lực cho các cá nhân, các nhóm thành viên đang làm về các nội dung liên quan đến vấn đề sức khỏe toàn cầu của Bộ Y tế, các Bộ ngành liên quan, các tổ chức.

Lê Minh