Điều chỉnh kích thước chữ

Phát lộ nhiều sai phạm tại BQLDAĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Hà Nội

(NB&CL) Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ban hành Kết luận thanh tra về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP. Hà Nội (BQLDAĐTXD). Qua đó, chỉ ra nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện quản lý đầu tư xây dựng dự án.

Audio

Nghiệm thu quyết toán sai nhiều tỷ đồng

Cụ thể là Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo trường THPT Kim Liên; Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo trường THPT Ngô Thì Nhậm; Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo trường THPT Liên Hà; Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo trường THPT Trần Nhân Tông; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường số 3 vào trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây.

Kết quả kiểm tra, công tác lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ khảo sát, hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công và dự toán công trình, công tác quản lý chất lượng công trình và công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình tại 5 dự án trên còn một số vi phạm, sai sót.

hanoi1-1578566133-width660height410

Tại 4/5 dự án gồm trường THPT Kim Liên, trường Ngô Thì Nhậm, trường Trần Nhân Tông, trường Liên Hà triển khai công tác khảo sát không có nhiệm vụ khảo sát được phê duyệt. Điều này vi phạm quy định tại Khoản 1, Điều 6, Nghị định số 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình.

Tại 3/5 dự án gồm trường Ngô Thì Nhậm, Liên Hà, Trần Nhân Tông không tổ chức giám sát, khảo sát xây dựng. Vi phạm quy định tại Khoản 3, Điều 11, Nghị định số 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Về dự toán xây dựng công trình được phê duyệt, 5/5 dự án được dự toán phê duyệt có sai sót như tính sai khối lượng, áp dụng, vận dụng định mức một số công việc chưa phù hợp với tính chất, thành phần công việc xây dựng, áp dụng một số công việc chưa trừ thuế VAT. Tổng giá trị dự toán được phê duyệt sai tăng tại 5 dự án là hơn 4,2 tỷ đồng.

Về việc thực hiện các quy định của hợp đồng, công tác quản lý chất lượng công trình, công tác nghiệm thu thanh toán, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng chỉ ra nhiều vi phạm. Cụ thể, tại dự án trưởng THPT Kim Liên, đơn vị tư vấn khảo sát, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, thiết kế không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của hợp đồng; tại dự án trường THPT Ngô Thì Nhậm thời gian thi công xây dựng công trình chậm so với tiến độ nhiều tháng...

Đặc biệt, Kết luận thanh tra còn chỉ rõ trong công tác lập, phê duyệt dự toán và nghiệm thu, thanh quyết toán chưa đúng quy định số tiền hơn 4,3 tỷ đồng.

Yêu cầu xử lý cán bộ liên quan sai phạm

Với những vi phạm trên, Thanh tra Bộ Xây dựng đã kiến nghị các biện pháp xử lý. Cụ thể, yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP. Hà Nội tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với các phòng chức năng và các nhân có liên quan để xảy ra vi phạm.

Căn cứ quyền và trách nhiệm được nêu trong hợp đồng kinh tế và các quy định của pháp luật, Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan khắc phục những vi phạm nêu trong kết luận.

Đối với dự án đầu tư xây dựng, cải tạo trường THPT Trần Nhân Tông và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường số 3 vào khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, do đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng nên yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP. Hà Nội thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là điều chỉnh dự toán để phê duyệt lại dự toán với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng đối với các gói thầu do lập dự toán xây dựng công trình chưa chính xác.

Đối với dự án đầu tư xây dựng, cải tạo trường THPT Kim Liên, trường Ngô Thì Nhậm, trường Liên Hà, do đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; do giá trúng thầu thấp hơn giá dự toán sau khi giảm trừ; do các dự án đã được kiểm toán, các công trình đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành và được bàn giao đưa vào sử dụng trên 2 năm nên Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP. Hà Nội không phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, không phải điều chỉnh và phê duyệt lại dự toán với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Thanh tra Bộ Xây dựng cũng đề nghị thu hồi về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ số tiền 152 triệu đồng.

Trâm anh