Điều chỉnh kích thước chữ
Thừa Thiên Huế:

Phê bình Chi cục Trưởng Chi cục THADS Thị xã Hương Thuỷ vì thiếu trách nhiệm

(CLO) Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phê bình Chi cục trưởng Chi cục THADS Thị xã Hương Thuỷ đã thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành Chi cục.

Audio

Theo đó, ngày 18/2/2021, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành kiểm tra đột xuất Chi cục THADS Thị xã Hương Thuỷ (lúc 10h25p) và Chi cục THADS huyện Phú Vang (lúc 10h35p). 

Qua kiểm tra, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế hoan nghênh và tuyên dương vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, công chức, người lao động Chi cục THADS huyện Phú Vang trong việc chấp hành kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ.

Screenshot (108)

Qua đó, cũng nghiêm khắc phê bình ông Nguyễn Văn Thành - Chi cục trưởng Chi cục THADS Thị xã Hương Thuỷ đã thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành Chi cục (không lãnh đạo duy trì được kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ - Tại thời điểm kiểm tra Chi cục không có ai ngoài bảo vệ cơ quan);

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu ông Phan Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh chủ trì, chỉ đạo Chi cục THADS Thị xã Hương Thuỷ tổ chức Hội nghị kiểm điểm, xem xét vai trò trách nhiệm của từng thành viên (số công chức, người lao động vắng mặt tại thời điểm kiểm tra) Chi cục; và báo cáo kết quả cho Cục trưởng trước ngày 23/2; Chủ trì đánh giá, xếp loại tháng 2/2021 đối với công chức người lao động Chi cục THADS Thị xã Hương Thuỷ.

Thành Vinh