Điều chỉnh kích thước chữ

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng

(CLO) Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Audio
Ông Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng

Ông Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII đối với ông Triệu Đình Lê kể từ ngày 5/7/2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII đối với ông Nông Thanh Tùng và ông Hoàng Văn Thạch kể từ ngày 5/7/2021.

Trước đó, ngày 5/7/2021, HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ mới.

Tại kỳ họp, ông Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND tỉnh khóa XVI và ông Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạch An được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Triệu Đình Lê sinh năm 1965, quê quán xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, có trình độ Cử nhân Sư phạm.

Trước khi được bầu là Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII, ông Triệu Đình Lê từng trải qua các chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Hà Quảng, Bí thư Huyện ủy Hà Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2011-2016, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Thế Vũ

Bình Luận