Điều chỉnh kích thước chữ

Phê chuẩn kết quả bầu nhân sự Hội đồng nhân dân 4 tỉnh: Khánh Hòa, An Giang, Đắk Nông, Ninh Bình

(CLO) Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành một số Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu nhân sự Hội đồng nhân dân 4 tỉnh: Khánh Hòa, An Giang, Đắk Nông, Ninh Bình

Báo nói Công luận

Cụ thể, tại Nghị quyết 848/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Mạnh Dũng, kể từ ngày 10/12/2019.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định (thứ 2 bên phải) tặng hoa chúc mừng ông Trần Mạnh Dũng. Ảnh: TTXVN.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định (thứ 2 bên phải) tặng hoa chúc mừng ông Trần Mạnh Dũng. Ảnh: TTXVN.

Tại Nghị quyết 849/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đinh Công Minh kể từ ngày 9/12/2019.

Tại Nghị quyết 853/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông K’ Thanh kể từ ngày 11/12/2019.

Tại Nghị quyết 854/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Y Quang B’Krông, kể từ ngày 11/12/2019.

Tại Nghị quyết 873/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bùi Hoàng Hà, kể từ ngày 6/1/2020.

Tại Nghị quyết 874/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hoàng Hà, kể từ ngày 6/1/2020.

PV