Điều chỉnh kích thước chữ

Phê chuẩn ông Hoàng Trung Dũng giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

(CLO) Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Audio

Cụ thể, tại Nghị quyết số 1160/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 6/12/2020.

Ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Hà Tĩnh  khóa XVII, ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh được các đại biểu HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu đạt 100%

Ông Hoàng Trung Dũng, sinh ngày 21/5/1971, quê xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh, ông Dũng từng giữ các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh (từ năm 2003 - 2004), Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy (từ tháng 1/2005 - 7/2005), Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh (từ năm 2005 - 2008), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh (từ năm 2008 - 2010), Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh (từ tháng 6/2010 - 10/2010), Chánh Văn phòng Tỉnh ủy (từ năm 2010 - 2014); Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh (từ năm 2014 - 2016), Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh (từ năm 2014 - 2019), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh (từ tháng 2/ 2019 - 10/2020).

Ngày 15/10/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX bầu ông Hoàng Trung Dũng làm Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Nghị quyết số 1162/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Tú Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 6/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1163/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn, đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 6/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1133/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Đình Sơn, kể từ ngày 6/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1134/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Nguyễn Thị Nữ Y, kể từ ngày 6/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1143/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với bà Trương Thanh Huyền, kể từ ngày 6/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1134/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Nguyễn Thị Nữ Y, kể từ ngày 6/12/2020.