Điều chỉnh kích thước chữ

Phê duyệt kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020

(CLO) Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020 với mục tiêu tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai, nâng cao năng lực, tính chủ động của toàn xã hội trong phòng chống thiên tai, giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Audio
Diễn tập tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại huyện Điện Biên (Điện Biên). Ảnh: Đức Hạnh.

Diễn tập tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại huyện Điện Biên (Điện Biên). Ảnh: Đức Hạnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 649/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai, nâng cao năng lực, tính chủ động của toàn xã hội trong phòng chống thiên tai, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống thiên tai, kết hợp giữa phòng chống thiên tai với phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Trong đó, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, nâng cấp trang thiết bị về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, nhất là đối với hạn hán, lũ, lũ quét, sạt lở đất, bão, áp thấp nhiệt đới, sạt lở bờ sông, bờ biển; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, thực hiện đồng bộ các hoạt động phòng chống thiên tai gắn với phát triển kinh tế - xã hội và phát triển của các ngành, nâng cao hiệu quả đầu tư; làm cơ sở để tổ chức thực hiện các hoạt động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Nội dung của Kế hoạch gồm hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng chống thiên tai; tuyên truyền phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về thiên tai; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy và đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; lập quy hoạch, kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án ứng phó thiên tai phù hợp với điều kiện từng vùng; quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai; đầu tư củng cố cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai...

Đặc biệt, trong Kế hoạch phòng chống thiên tai, Thủ tướng yêu cầu dạy bơi cho lứa tuổi thanh thiếu niên, tổ chức các lớp truyền đạt kỹ năng phòng, chống thiên tai cho các đối tượng dễ bị tổn thương như phụ nữ, người già, trẻ em và người khuyết tật…

P.V