Điều chỉnh kích thước chữ

Phía trước là... không lùi bước!

(NB&CL) Giống như một chàng hiệp sĩ dù đang bị thương nhưng vẫn luôn giữ được ngọn lửa của lòng quả cảm, Petrovietnam đã vượt qua khó khăn để đứng vững trước thương trường nhiều sóng gió. Nội lực mạnh mẽ, sự đồng lòng quyết tâm và trách nhiệm của một Tập đoàn kinh tế Nhà nước đã, đang và tiếp tục là động lực, là nền tảng để Petrovietnam đổi mới, bước tiếp trên cuộc hành trình “không trải hoa hồng”...

Audio

Những “điểm tựa tinh thần” vô giá

Trong bối cảnh thị trường dầu khí thế giới đang khó khăn do giá dầu suy giảm, Petrovietnam vẫn nỗ lực hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ giao. Niềm tin và sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của các bộ, ngành cũng như kỳ vọng của nhân dân đối với vai trò, vị trí của Petrovietnam chính là những động lực quan trọng đối với người lao động Dầu khí vào thời điểm khó khăn hiện nay. Chiều 12/10 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Thủ tướng nhấn mạnh ngành Dầu khí đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, nhất là trong thời gian gần đây, đóng góp của ngành Dầu khí rất lớn cho nền kinh tế, luôn ở tốp đầu về nộp ngân sách Nhà nước. Mỗi 1 triệu tấn dầu đóng góp khoảng 0,25% GDP. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chỉ đạo bằng chiến lược, quy hoạch, nghị quyết cho sự phát triển của ngành. Sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn là “điểm tựa tinh thần” quan trọng, tạo động lực để Tập đoàn vững tin và tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong mọi hoạt động.

Phía trước là... không lùi bước!
 1
 

 

Bên cạnh đó, cũng cần khẳng định rằng, trong suốt lịch sử hình thành và phát triển, ngành Dầu khí Việt Nam đã từng vượt qua muôn vàn gian khổ; khó khăn có thể tác động đến tâm tư tình cảm, nhưng ý chí của người dầu khí thì luôn vững vàng. Điều này đã trở thành truyền thống, thành giá trị cốt lõi của văn hóa Dầu khí. Có thể nói, bản lĩnh và trí tuệ của người lao động Dầu khí chưa bao giờ lung lay trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chính vì vậy, trong giai đoạn đầy thách thức này, toàn Tập đoàn vẫn chung sức, đồng lòng giữ vững nhịp độ sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, các khó khăn, vướng mắc của Tập đoàn và các đơn vị đang từng bước được tháo gỡ. 

Với những kết quả đã đạt được trong những năm qua và đặc biệt là 10 tháng năm 2017, tập thể lãnh đạo, người lao động Dầu khí đã khẳng định với Đảng, Chính phủ bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực vượt lên chính mình để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Trong 10 tháng năm 2017, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất còn lại của Tập đoàn đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức từ 2,0% - 21% kế hoạch 10 tháng đề ra. Đặc biệt khai thác dầu thô vượt 323 nghìn tấn so với kế hoạch Chính phủ giao, là động lực quan trọng để cả năm 2017 Tập đoàn tiếp tục hoàn thành kế hoạch Chính phủ giao. Các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn 10 tháng đầu năm hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2016. Đặc biệt, Tập đoàn đã hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước cả năm (đến hết tháng 10, toàn Tập đoàn nộp ngân sách nhà nước vượt 2,0% kế hoạch năm, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2016).

Tuy nhiên, với những dự báo đầy thách thức cho chặng đường phía trước, hoạt động của PVN sẽ tiếp tục phải đối diện với những khó khăn rất lớn. Do vậy, để thực hiện thành công mục tiêu của Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035, Nghị quyết của Bộ Chính trị đã đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, bao gồm: Hoàn thiện thể chế phát triển ngành Dầu khí; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù riêng cho Petrovietnam phát triển; bảo đảm nguồn vốn cho Petrovietnam thực hiện các mục tiêu chiến lược; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển bền vững, bảo vệ tài nguyên, môi trường; phát triển ngành Dầu khí Việt Nam gắn liền với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh - đối ngoại. Theo đó, Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn khẳng định: Từ những định hướng chiến lược như vậy, lãnh đạo Tập đoàn đã xác định mục tiêu là: Phải phối hợp chặt chẽ, đồng bộ cả hệ thống chính trị trong Tập đoàn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bình tĩnh vượt khó trên cơ sở phát huy tối đa mọi nguồn lực để thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư; thực hiện tái cơ cấu toàn diện tất cả các mặt, các lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh, khôi phục hình ảnh, uy tín của Tập đoàn với Đảng, với nhân dân, với bạn bè trong nước và quốc tế. Xây dựng Petrovietnam là tập đoàn kinh tế Nhà nước mạnh, phát triển bền vững.

Phía trước là... không lùi bước!
 2
 


Trong khó khăn, càng phải vững vàng

Đó là lời dặn dò của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dành cho Petrovietnam vừa như lời khích lệ động viên cũng như một mệnh lệnh dành cho một doanh nghiệp lớn của đất nước. Điều đó đặt ra không ít áp lực cho lãnh đạo, người lao động của PVN trong thời gian tới. Trước những thách thức hiện nay, Petrovietnam đã đề ra 3 nhóm giải pháp đột phá gồm: Giải pháp về quản lý, giải pháp về nguồn nhân lực và giải pháp về khoa học - công nghệ. 

Trong đó, giải pháp về quản lý là giải pháp quan trọng đầu tiên. Điều then chốt mà Petrovietnam cần thực hiện là nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ lãnh đạo các cấp, đặc biệt là các kiến thức quản trị doanh nghiệp tiên tiến phù hợp với tiến bộ khoa học kỹ thuật và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh. Petrovietnam đã có lộ trình cụ thể và thường xuyên rà soát, sắp xếp mô hình doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế; chú trọng xây dựng, phát triển các tổng công ty, công ty chuyên ngành trong lĩnh vực cốt lõi, hạn chế trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, phân tán nguồn lực giữa các đơn vị thành viên; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong quản lý, điều hành tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý.

Petrovietnam cũng đã và đang hoàn chỉnh mô hình Tập đoàn theo hướng phân cấp hợp lý cho các đơn vị, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm, khuyến khích sự năng động của đơn vị cùng với cơ chế giám sát chặt chẽ thông qua người đại diện. Petrovietnam đang từng bước xây dựng hệ thống quản trị theo chuẩn mực quốc tế; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả, gắn kết giữa các ban chức năng và đơn vị thành viên, tránh hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm.

Bên cạnh đó, Petrovietnam cũng cho biết, công tác tái cấu trúc doanh nghiệp vẫn luôn là “đòn bẩy” của sự đổi mới và luôn được quan tâm từ trước đến nay. Do đó,  Tập đoàn đã và đang thực hiện chủ trương và lộ trình tái cơ cấu trong toàn hệ thống, cả ở Tập đoàn và các đơn vị thành viên, nhằm sắp xếp đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp theo đúng định hướng của Chính phủ và đã đạt được những kết quả khả quan. Tới đây, Tập đoàn  sẽ tích cực triển khai kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong lộ trình này, Petrovietnam tập trung đẩy nhanh tái cơ cấu, quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, tập trung vào lĩnh vực then chốt, thiết yếu; nâng cao tiềm lực tài chính, chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư đổi mới công nghệ, đổi mới mô hình tổ chức, mô hình kinh doanh, quản trị điều hành phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành nghề kinh doanh chính và các doanh nghiệp kém hiệu quả. Trên cơ sở đó, bố trí lại nguồn lực để tập trung đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh có lợi thế của doanh nghiệp.

Phía trước là... không lùi bước!
 3
 

 

Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng đang nghiên cứu phương án hoàn thiện cơ cấu tổ chức tại bộ máy điều hành Petrovietnam, với mục tiêu xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả; cơ cấu lãnh đạo và số lượng nhân sự  hợp lý; củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ quản lý, trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, nhiều kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và  phù hợp với chủ trương chung của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công Thương.

Lẽ dĩ nhiên, để thực hiện thành công những mục tiêu đã đề ra, đối với PVN không còn con đường nào khác là phải tiến về phía trước bằng sự đoàn kết, trí tuệ và một quyết tâm “lấp biển dời non”. Với một chặng đường của hơn 40 năm qua và tinh hoa của truyền thống ngành Dầu khí được hun đúc suốt 56 năm qua, có thể tin rằng, lộ trình mới của Tập đoàn sẽ có nhiều khởi sắc và phát triển.❏

Hà Vân