Điều chỉnh kích thước chữ

Phiên họp lần thứ I Hội thảo “Truyền thông về hạ tầng giao thông: Nhìn nhận và định hướng”

(CLO) Ngày 22/ 08/2019 tại Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam đã diễn ra phiên họp lần thứ I Hội thảo “Truyền thông về hạ tầng giao thông: Nhìn nhận và định hướng”.

Audio

Phiên họp có sự tham gia của TS. Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Nhật - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; ông Trần Chủng- Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam; ông Nguyễn Gia Thụy- UVBCH, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Hòa Văn - Giám đốc Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam; ông Đặng Văn Đại- Tổng thư ký Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam cùng đại diện các cán bộ, nhân viên trong Ban tổ chức Hội thảo.

Phiên họp đưa ra những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm và mang tính xây dựng nhằm giúp buổi Hội thảo sẽ diễn ra thuận lợi và thành công

Phiên họp đưa ra những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm và mang tính xây dựng nhằm giúp buổi Hội thảo sẽ diễn ra thuận lợi và thành công

Tại phiên họp, các đại biểu đều nêu rõ tầm quan trọng của Hội thảo “Truyền thông về hạ tầng giao thông: Nhìn nhận và định hướng”. Hội thảo thể hiện trách nhiệm của Hội Nhà báo Việt Nam trong công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề hạ tầng giao thông - một vấn đề nóng, nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận xã hội trong thời gian qua.

Theo đó, Hội thảo sẽ tiếp tục khẳng định việc huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trong đó có hình thức hợp tác công tư (PPP) là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Qua đó nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của người dân về sự cần thiết phải đầu tư, tạo thuận lợi cho công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai dự án và vận hành, khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp tác PPP.

Đồng thời giúp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các nhà đầu tư, các đối tác liên quan nhận thức rõ về việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, trung thực về các dự án hạ tầng giao thông, giúp các cơ quan báo chí phản ánh kịp thời những thành tựu, cũng như những bất cập, những rào cản hiện nay về thực hiện chủ trương xây dựng phát triển hạ tầng giao thông. Từ đó khắc phục sự nhìn nhận thiên lệch, định kiến của cộng đồng xã hội về BOT, các cơ quan quản lý nhà nước có thêm thông tin để điều chỉnh, định ra chính sách, cơ chế phù hợp nhằm phát triển bền vững hạ tầng giao thông của đất nước.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Các đại biểu tham dự phiên họp

Phiên họp đã diễn ra sôi nổi với những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm và mang tính xây dựng nhằm giúp buổi Hội thảo sẽ diễn ra thuận lợi và thành công. TS. Mai Đức Lộc- Phó Ban Chỉ đạo Hội thảo nhấn mạnh, đây là buổi Hội thảo quan trọng, cần rà soát lại kịch bản chương trình cũng như nội dung của buổi Hội thảo, bên cạnh đó những điều kiện để đảm bảo thực hiện buổi Hội thảo cũng cần được kiểm tra chặt chẽ.

Theo dự kiến, Hội thảo “Truyền thông về hạ tầng giao thông: Nhìn nhận và định hướng” sẽ diễn ra vào ngày 04/09/2019 tại Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam tổ chức.

 Minh Thư