Điều chỉnh kích thước chữ

Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 11-13/3/2019

(CLO) Dự kiến tại phiên họp này UBTVQH sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về những nội dung liên quan đến công tác xây dựng pháp luật và thông qua một số Nghị quyết.

Tại phiên họp thứ 32, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tham dự và có bài phát biểu khai mạc.

Tại phiên họp thứ 32, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tham dự và có bài phát biểu khai mạc.

1. Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 05 dự án luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Kiến trúc; Luật Thư viện; Luật Giáo dục (sửa đổi). Đồng thời, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 – 2021; Xem xét, quyết định việc thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và thị trấn Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét, thông qua Nghị quyết quy định chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật Công an Nhân dân năm 2018.

PV