Điều chỉnh kích thước chữ

Phó Chủ tịch nước thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cao Bằng

(CLO) Sáng 12/9, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cao Bằng về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2018 và 8 tháng đầu năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Audio
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Hải

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Hải

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ  cụ thể như sau

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu đề ra. Trong đó tập trung, dồn nguồn lực tháo gỡ 3 điểm nghẽn, nút  thắt về: Kết cấu hạ tầng giao thông, du lịch, cửa khẩu; chất lượng nguồn nhân lực; thể chế, cơ chế của tỉnh và sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành với các địa phương trong tỉnh.

Từ năm 2015 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh có sự tăng trưởng khá, bình quân đạt trên 7%/năm; năm 2018 thu nhập bình đầu người đạt 1.213 USD; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 4.000 tỷ đồng. Giá trị sản lượng chăn nuôi tăng từ 6 - 7%/năm, thu hút 42 dự án đầu tư phát triển nông, lâm nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 2.000 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân trên 11%/năm.

Đến nay, khu kinh tế cửa khẩu đã thu hút được 69 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 9.600 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu 8 tháng năm 2019 đạt 1.717,5 triệu USD; tăng 5% so với cùng kỳ năm. Toàn tỉnh có 1.526 doanh nghiệp, 353 hợp tác xã. Thu ngân sách của tỉnh 8 tháng đầu năm đạt 961,9 tỷ đồng, bằng 60,12% kế hoạch. Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; trên 90% dân số có điện sinh hoạt. Toàn tỉnh có 670 trường, lớp học, trong đó có 129 trường đạt chuẩn quốc gia; 198/199 xã duy trì, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 14,7 bác sỹ/vạn dân. Tỉnh có 15 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, năm 2019 phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng 200 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tặng sách trị giá 75 triệu đồng cho 5 thư viện trong tỉnh. Ảnh; Công Hải

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng 200 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tặng sách trị giá 75 triệu đồng cho 5 thư viện trong tỉnh. Ảnh; Công Hải

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tỉnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương; xây dựng và ban hành Đề án đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trên quê hương cách mạng Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2025; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng của tỉnh. Đề nghị thời gian tới, Cao Bằng tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy hơn nữa về phát triển  kinh tế, nông nghiệp.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị tỉnh Cao Bằng thực hiện tốt phong trào Thi đua yêu nước  gắn với 4 nội dung do Trung ương phát động, trong đó quan tâm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; phát triển các doanh nghiệp mới, kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp lớn, tiềm năng ở ngoài tỉnh đến đầu tư kinh doanh; xây dựng nếp sống văn hóa công sở; tiếp tục giữ vững quốc phòng - an ninh; xử lý hiệu quả các loại đạo trái pháp luật. Tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; triển khai đồng bộ công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo ở các cấp, các ngành; xây dựng các đề án thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đắc Nguyên