Điều chỉnh kích thước chữ

Phổ điểm môn lịch sử: Hơn 10 nghìn điểm 9 trở lên, 371 điểm 10

(CLO) Kết quả thi môn Lịch sử, số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 260074 (chiếm tỷ lệ 46,95%).

Audio

Sự kiện: môn Lịch sử

Kết quả điểm thi môn Lịch Sử Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 số thí sinh đạt điểm dưới trung bình vẫn chiếm tỉ lệ lớn. Điều này, không bất ngờ vì nhiều năm nay điểm thi môn Lịch Sử vẫn có kết quả thấp.

Cụ thể:

lichsu1

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử của cả nước năm 2020 cho thấy:

Có 553987 thí sinh tham gia thi môn Lịch sử trong đó điểm trung bình là 5,19 điểm, điểm trung vị là 5 điểm;

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,5 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 111 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 260074 (chiếm tỷ lệ 46,95%); có 371 thí sinh đạt điểm 10.

Trinh Phúc