Điều chỉnh kích thước chữ

Phó Thủ tướng kiểm tra việc thực hiện năm “Dân vận chính quyền” tại Phú Yên

(CLO) Sáng 8/12, tại tỉnh Phú Yên, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có cuộc làm việc với Tỉnh ủy Phú Yên về việc thực hiện năm “Dân vận chính quyền” trên địa bàn.

Audio

Tại buổi làm việc, kiểm tra việc thực hiện năm “Dân vận chính quyền” 2018 ở Phú Yên, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả tỉnh Phú Yên đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018.

Phó Thủ tướng  kiểm tra việc thực hiện năm “Dân vận chính quyền” tại Phú Yên 1
 Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Phú Yên cần giải quyết kịp thời bức xúc của người dân, không để phát sinh điểm nóng (Ảnh VGP)

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là công tác hết sức quan trọng, vừa là mục tiêu vừa là phương thức để giành thắng lợi trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cán bộ, người đứng đầu các cấp, đội ngũ công quyền và cán bộ của tỉnh Phú Yên cần nhận thức sâu sắc hơn và làm tốt công tác dân vận. Các cấp ủy, chính quyền phải hành động kịp thời để đạt sự hài lòng của người dân.

Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước; thực hiện công khai, minh bạch mọi chủ trương, đường lối, chính sách; tạo môi trường thuận lợi để người dân tham gia giám sát công việc của chính quyền; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; quan tâm đến nguyện vọng, lợi ích chính đáng và hợp pháp của nhân dân; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo; hài hòa lợi ích của dân với lợi ích của quốc gia và đặc biệt chú ý đến vấn đề dân tộc, tôn giáo.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá sự nỗ lực trong phát triển kinh tế, xã hội năm 2018 của tỉnh Phú Yên. Nổi bật là nền kinh tế đã chuyển biến tích cực, 17/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Phó Thủ tướng lưu ý, Phú Yên chưa quyết liệt trong ngăn chặn tình trạng nuôi thủy sản trái phép, gây ô nhiễm môi trường. Công tác quản lý đất đai, khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra, hoạt động cho vay nặng lãi diễn biến phức tạp, một số trường hợp khiếu nại về đất đai, đền bù còn kéo dài.

Nhiệm vụ sắp tới, tỉnh Phú Yên phải nghiên cứu, phát triển mô hình kinh tế biển, nuôi trồng thủy sản bền vững; phát huy sức mạnh các thành phần kinh tế nhằm thu hút đầu tư, tập trung rà soát lại các dự án lớn. Muốn vậy, Phú Yên phải phát huy vai trò công tác dân vận của các cấp ủy đảng vào từng nhiệm vụ cụ thể. Khi thực hiện các chủ trương, đường lối phải công khai, minh bạch và từng nhiệm vụ cụ thể, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân.

Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, tỉnh Phú Yên đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tập trung vào nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước như: Bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; xây dựng nông thôn mới; cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI… tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần quan trọng vào ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội.

Tuy nhiên, việc cụ thể hóa các chủ trương về công tác dân vận và tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại một số đơn vị, địa phương còn chung chung, nặng về giải pháp mang tính hành chính. Việc công khai, minh bạch các kế hoạch chủ trương và tình hình triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, đôi lúc chưa tạo được sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện. Việc lấy ý kiến nhân dân tham gia về xây dựng, triển khai các đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế, xã hội chưa nhiều. Công tác tiếp dân tuy đã được quan tâm nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân; đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo tại một số địa phương có xu hướng tăng, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường…

PV