Điều chỉnh kích thước chữ

Phó Thủ tướng làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ về thực hiện Chỉ thị số 39

(CLO) Chiều nay (14/8), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ.

Audio
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng: Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ là cơ quan tham mưu trực tiếp thực hiện nhiều nội dung của Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Nội vụ cũng là cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cải cách hành chính, bên cạnh việc Bộ cũng là cơ quan tham gia vào các hoạt động hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp, quản lý các hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ Việt Nam có các hoạt động hợp tác quốc tế. Để cuộc làm việc thực sự tập trung, đạt hiệu quả cao, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các đại biểu tập trung đi sâu thảo luận các vấn đề sau:

Thứ nhất, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ làm rõ những mặt làm được, chưa làm được, kể cả tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39 về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; việc cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị số 39 giúp Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước các hoạt động hợp tác với nước ngoài về cải cách hành chính; nhận thức của các cán bộ, Đảng viên Bộ Nội vụ đối với công tác này.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VGP

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VGP

Thứ hai, có đánh giá, nhận diện và nêu được những tác động của hợp tác quốc tế đối với cải cách hành chính; những hạn chế, tồn tại và những rủi ro tiềm ẩn cần có những điều chỉnh và biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế tác động, can thiệp vào việc Việt Nam quyết định thể chế, chính sách, pháp luật thông qua hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cải cách hành chính. Từ góc độ quản lý các hội, tổ chức phi chính phủ Việt Nam, Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ cần có đánh giá về hợp tác quốc tế của các tổ chức này trong xây dựng, phản biện chính sách…

Thứ ba, từ thực tiễn trên, có thể chia sẻ bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39 của Ban Bí thư, có kiến nghị với cấp có thẩm quyền về nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục đưa công tác hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong thời gian tới đi đúng quỹ đạo, bám sát các nguyên tắc định hướng của Đảng, vừa bảo đảm yêu cầu công tác bảo vệ an ninh, chính trị, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

PV