Điều chỉnh kích thước chữ

Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn

(CLO) Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Công văn số 373/VPVP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình về việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về cổ phần hoá cảng Quy Nhơn.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Tài Chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét, nếu Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành đầu tư thêm cơ sở hạ tầng, trang thiết bị từ khi nhận chuyển nhượng 75,01% vốn điều lệ đến thời điểm Vinalines nhận lại cổ phần thì kiểm toán minh bạch, tính chi phí đúng quy định pháp luật, thông nhất biện pháp giải quyết để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/3/2019.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ khẩn trương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện kết luận thanh tra việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ nhiều sai phạm trong việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn. Ảnh: internet

Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ nhiều sai phạm trong việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn. Ảnh: internet

Trước đó, tại Thông báo Kết luận thanh tra việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn, ngày 17/9/2018 của Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ: trong việc cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại Cảng Quy Nhơn, Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Vinaline, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, Tổ giúp việc, Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm. Trong đó, UBND tỉnh Bình Định và Bộ GTVT có trách nhiệm trong việc đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho bán hết 49% vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn, không đúng với Đề án tái cơ cấu Vinalines giai đoạn 2012-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, theo đó cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn, Nhà nước nắm giữ 75% vốn điều lệ. 

Thanh tra Chính phủ sẽ chuyển sẽ chuyển Kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với những cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm nêu tại Kết luận thanh tra.

PV