Điều chỉnh kích thước chữ

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch đường bộ

(CLO) Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm Chủ tịch Hội đồng.

Audio
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng

Các Ủy viên Hội đồng gồm đại diện các bộ, ngành: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Tư pháp, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Công an, Quốc phòng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ; đại diện Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ; đại diện Ủy ban dân tộc; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ngoài ra, tham gia Hội đồng có đại diện UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ; đại diện Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam.

Ủy viên Hội đồng còn có một số chuyên gia phản biện: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Tống Trần Tùng (Chủ tịch Hội đồng Khoa học kỹ thuật - Bộ Giao thông Vận tải), Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Tùng (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng); Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quang Phúc (Trưởng bộ môn Đường bộ - Đại học Giao thông Vận tải).

Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh minh họa

Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh minh họa

Theo Quyết định, Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan thường trực của Hội đồng. Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

T.Toàn