Điều chỉnh kích thước chữ

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Có nhiều đột phá trong đấu tranh xử lý tham nhũng

(CLO) Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, công tác phòng, chống tham nhũng được Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, đã tiến hành thanh tra và kết luận nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó có một số vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, mang tính đột phá trong đấu tranh xử lý tham nhũng.

Audio

Sự kiện: tham nhũng

Hôm nay (6/11), tiếp theo chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao… Thời gian chất vấn và trả lời chất vấn kéo dài 2,5 ngày.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Trình bày báo cáo tóm tắt Tổng hợp việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã thông tin nhiều lĩnh vực được dư luận, cử tri hết sức quan tâm đặc biệt về lĩnh vực Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, Chính phủ đã xác định công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đã dành thời gian thích đáng để chỉ đạo giải quyết. Tình hình khiến nại, tố cáo và công tác tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, số vụ việc và số đoàn đông người giảm; chất lượng, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng lên; tập trung rà soát, đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân, góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị - xã hội và củng cố lòng tin của nhân dân với chính quyền.

“Công tác phòng, chống tham nhũng được Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, đã thực hiện nhiều nhiệm vụ theo chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng; đã tiến hành thanh tra và kết luận nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó có một số vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, mang tính đột phá trong đấu tranh xử lý tham nhũng; kiến nghị xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân vi phạm, thu hồi nhiều tiền, tài sản, đất đai có giá trị lớn”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua, Chính phủ đã tập trung hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng, xây dựng trình Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 6; ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về tăng cường, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng.

Trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ rõ những hạn chế trong công tác này, cụ thể: Một số bộ, ngành, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc lịch tiếp công dân định kỳ, chưa gắn việc tiếp công dân với đối thoại giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng cho rằng, việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng chưa tương xứng với tình hình thực tế.

Quốc Trần