Điều chỉnh kích thước chữ

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm Trưởng ban chỉ đạo tổng kết Chiến lược phòng chống tham nhũng

(CLO) Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên Hợp quốc về phòng, chống tham nhũng.

Audio
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên Hợp quốc về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo).

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Trưởng Ban.

Phó Trưởng ban Thường trực là Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái; các Phó Trưởng ban: Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga; Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải; Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Trí Tuệ; Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Quang Dũng; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương.

Thành viên Ban Chỉ đạo gồm có: Ông Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Vũ Văn Họa, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; ông Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính; bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo Tổ công tác liên ngành xây dựng Kế hoạch tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực hiện Công ước liên hợp quốc về chống tham nhũng và ban hành Kế hoạch; phân công các thành viên Ban Chỉ đạo thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên Hợp quốc về chống tham nhũng trong phạm vi các bộ, ngành, lĩnh vực mình quản lý và theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo Tổ công tác liên ngành tổng hợp kết quả tổng kết thực hiện tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực hiện Công ước liên hợp quốc về chống tham nhũng trong phạm vi toàn quốc; Chỉ đạo xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo tổng kết và kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực hiện Công ước liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Thế Vũ