Điều chỉnh kích thước chữ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Chúng ta chưa nhận thức đầy đủ và chưa quan tâm nhiều đến kinh tế hợp tác

(CLO) Hôm nay (14/10), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019 với chủ đề “Cơ hội và thách thức phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã phối hợp tổ chức.

Báo nói Công luận
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: VGP

Tại Diễn đàn, theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, HTX, tới nay cả nước đã có 57/63 tỉnh, thành phố tiến hành tổng kết 15 năm triển khai Nghị quyết số 13 của Trung ương.

Mục tiêu chính của Nghị quyết 13 là đưa kinh tế tập thể thoát ra khỏi tình trạng yếu kém kéo dài và phấn đấu thành phần kinh tế tập thể đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn và tiến tới có tỉ trọng ngày càng lớn trong tổng sản phẩm quốc dân. Mục tiêu thứ 2 của Nghị quyết số 13 chưa đạt là tỉ trọng của HTX cao hơn và tỉ trọng ngày càng lớn trong GDP.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết tới nay, cả nước đã đưa kinh tế tập thể thoát khỏi tình trạng yếu kém.

Ghi nhận nhiều thành quả quan trọng mà kinh tế hợp tác đạt được trong những năm gần đây nhưng Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ: “Chúng ta chưa nhận thức đầy đủ và chưa quan tâm nhiều đến kinh tế hợp tác”.

Thứ nhất, cần nhận thức hiệu quả của kinh tế hợp tác không phải chỉ là hiệu quả hoạt động của HTX mà còn là hiệu quả cung ứng dịch vụ đầu vào, đầu ra để gia tăng lợi ích cho kinh tế hộ. Thứ hai, nói HTX, nhiều nơi, nhiều người mới nghĩ tới HTX nông nghiệp, không quan tâm nhiều tới HTX phi nông nghiệp; nói tới kinh tế tập thể chỉ nói tới HTX chứ không đề cập tới tổ hợp tác.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các đại biểu tại diễn đàn. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các đại biểu tại diễn đàn. Ảnh: VGP

“Doanh nghiệp là thành phần kinh tế và mô hình kinh tế khác so với HTX. Luật HTX cho phép HTX được thành lập doanh nghiệp nhưng không cho phép HTX phát triển thành doanh nghiệp. HTX là loại hình kinh tế đặc biệt, không chỉ đóng góp kinh tế đơn thuần cho xã hội mà còn ổn định về chính trị, an sinh xã hội, không chỉ đáp ứng doanh thu cho HTX mà còn cho từng thành viên”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng còn cho biết, nhiều địa phương vẫn còn “ám ảnh” mô hình HTX kiểu cũ, không còn phù hợp với tình hình mới hiện nay. Do vậy, có nơi áp đặt phát triển HTX bằng mệnh lệnh hành chính thì không thành công. Nhưng địa phương nào mà buông lỏng thì HTX càng bết bát.

Tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ phê bình lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính... vắng mặt tại Diễn đàn trong khi đây là hai cơ quan có liên quan nhiều tới định hướng chính sách đặt ra tại Nghị quyết số 13 của Trung ương về phát triển kinh tế hợp tác.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng cho rằng cần rà soát, đánh giá lại thể chế, luật pháp đối với kinh tế hợp tác, nghiên cứu bổ sung điều chỉnh cả tổ hợp tác; vấn đề xử lý tài sản không chia; trách nhiệm phát triển HTX của các thành viên và của doanh nghiệp; kiểm toán HTX; đào tạo nguồn nhân lực quản trị HTX...

Các thành viên của Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, HTX xác định rõ từng vấn đề cụ thể, xác định hướng sửa, thời hạn sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật để trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định.

PV