Điều chỉnh kích thước chữ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á tại Bình Dương

(CLO) Hôm nay (25/11), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tham dự Lễ khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á (Horasis 2019), diễn ra tại Thành phố mới tỉnh Bình Dương. Diễn đàn năm nay là sự kiện trọng điểm nằm trong chuỗi sự kiện “Thành phố thông minh Bình Dương 2019”.

Audio
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á (Horasis 2019). Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á (Horasis 2019). Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá toàn tỉnh Bình Dương hiện có 3.745 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (vốn đăng ký 35,16 tỷ USD) và 42.050 doanh nghiệp trong nước (vốn đăng ký 355.740 tỷ đồng); kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư đồng bộ và khả năng liên kết vùng tốt; giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ phát triển tích cực. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh Bình Dương bước vào giai đoạn phát triển mới, chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn Horasis cũng như các tập đoàn quốc tế tới Bình Dương và Việt Nam để đầu tư. Chính phủ cam kết sẽ tạo thuận lợi để các doanh nghiệp kinh doanh thành công tại Việt Nam.

Cụ thể, Chính phủ Việt Nam đang trình Quốc hội sửa đổi Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán... nhằm củng cố, hoàn thiện hơn khung khổ pháp luật, thể chế hóa Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị với mục tiêu: “Hoàn thiện thể chế, chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài (ĐTNN) có tính cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế; đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, bảo vệ môi trường, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Khắc phục căn bản những hạn chế, bất cập đang tồn tại trong xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện thể chế, chính sách về hợp tác ĐTNN. Tạo lập môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh thuộc nhóm ASEAN 4 trước năm 2021, thuộc nhóm ASEAN 3 trước năm 2030”.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các đại biểu chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Công ty Becamex và Đại học Quốc gia Singapore về đổi mới sáng tạo. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các đại biểu chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Công ty Becamex và Đại học Quốc gia Singapore về đổi mới sáng tạo. Ảnh: VGP

Chính phủ Việt Nam tiếp tục nhất quán khẳng định theo mục tiêu trên là: Khu vực kinh tế có vốn ĐTNN là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, được khuyến khích, tạo điều kiện phát triển lâu dài, bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Cùng với đó, Việt Nam đang tích cực xây dựng, hoàn thiện, thể chế chính sách về ĐTNN phù hợp xu hướng phát triển, tiếp cận chuẩn mực tiên tiến quốc tế và hài hòa với các cam kết quốc tế, bảo đảm sự đồng bộ, nhất quán, công khai, minh bạch và tính cạnh tranh cao.

Chính phủ Việt Nam tiếp tục đa phương hóa, đa dạng hóa đối tác, hình thức đầu tư, đan xen lợi ích trong hợp tác ĐTNN và kết nối hữu cơ với khu vực kinh tế trong nước, phù hợp với định hướng cơ cấu lại nền kinh tế và mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh, an sinh, trật tự, an toàn xã hội và nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế.

Việt Nam cũng đang chủ động thu hút, hợp tác ĐTNN có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Để phát triển nhanh và bền vững, Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, bao trùm, không ngừng đổi mới sáng tạo, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia. Chính phủ cũng đang xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021-2030 (dịp 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam), tầm nhìn 2045 (mốc 100 năm thành lập nước)…

PV