Điều chỉnh kích thước chữ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Phát triển TP. Vinh trở thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ

(CLO) Sáng 8/9, tại TP. Vinh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tham dự hội nghị triển khai các nội dung Thông báo số 55-TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Audio

Sự kiện: Bắc Trung Bộ

Quyết định số 2468/QĐ-TTg ngày 29/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển TP. Vinh, tỉnh Nghệ An thành Trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh:TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh:TTXVN

Mở đầu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả đạt được và đóng góp quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An và TP. Vinh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Từ quá khứ cũng như hiện tại đã minh chứng về tầm vóc, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của TP. Vinh - Thủ phủ của tỉnh Nghệ An và là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ.

Hơn 30 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là 20 năm đổi mới, thành phố Vinh đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Cơ sở hạ tầng được xây dựng vững chắc, hệ thống giao thông tương đối phát triển. Nhiều công trình kinh tế, kỹ thuật, văn hóa lớn được xây dựng, nhiều khu đô thị mới đã mọc lên. Kinh tế phát triển ổn định, thường xuyên giữ mức tăng trưởng cao. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Ngày 30/7/2013, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, nêu rõ: Xây dựng và phát triển TP. Vinh thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ về tài chính, thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục - đào tạo; cùng với Cửa Lò phát triển thành cực tăng trưởng kinh tế và mũi nhọn tăng trưởng của tỉnh”.

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 29/12/2015 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2468/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển TP. Vinh trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Bắc Trung Bộ. Đây là yếu tố mở ra cơ hội thay đổi tầm nhìn, vai trò, vị thế của TP. Vinh và tỉnh Nghệ An, đồng thời tạo ra động lực phát triển mới cho thành phố Vinh, phấn đấu xây dựng TP. Vinh xứng tầm với các giá trị lịch sử và văn hóa, đồng thời là cơ hội để bứt phá vươn lên trở thành đô thị trung tâm Vùng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đại biểu chứng kiến Lễ ký giữa UBND TP. Vinh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông về Hợp tác phát triển đô thị thông minh. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đại biểu chứng kiến Lễ ký giữa UBND TP. Vinh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông về Hợp tác phát triển đô thị thông minh. Ảnh: TTXVN

Ghi nhận những kết quả nổi bật sau hơn 3 năm thực hiện Quyết định 2468 của Thủ tướng Chính phủ mà TP. Vinh đã đạt được, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị: Chúng ta đang trong thời điểm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tỉnh Nghệ An, là mốc son 50 năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện những lời căn dặn của Người trong Bức thư gửi cho quê hương.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết 26 Bộ Chính trị của tỉnh Nghệ An và TP. Vinh còn có những hạn chế, khuyết điểm.

Đó là: Tốc độ kinh tế tăng trưởng tuy ở mức khá nhưng chưa bền vững, chưa tương xứng với vị thế của thành phố và chưa đạt mục tiêu đề ra (8,5%/mục tiêu 12,5%-13,5% giai đoạn 2016 - 2020); thu ngân sách không đảm bảo đầu tư phát triển nhất là đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị. Hạ tầng kinh tế xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, nguồn lực chủ yếu còn dựa nhiều vào ngân sách nhà nước. Cải thiện môi trường thu hút đầu tư có chuyển biến nhưng chưa tương xứng tiềm năng; chưa thu hút đầu tư những dự án có quy mô, tầm cỡ, tạo đột phá lớn. Tình trạng các dự án chậm tiến độ vẫn còn diễn ra, gây lãng phí về tài nguyên và nguồn lực.

Ngoài ra, quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch đất đai, quản lý xây dựng, môi trường có nhiệm vụ chưa tốt; số lượng doanh nghiệp trên địa bàn không nhiều, quy mô chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Một số lĩnh vực như giáo dục - đào tạo, y tế, tài chính - tín dụng - ngân hàng, thương mại, công nghệ thông tin… đang từng bước hình thành yếu tố trung tâm vùng nhưng chưa thực sự rõ nét, phạm vi, mức độ, tầm ảnh hưởng, tác động lan tỏa của TP. Vinh đối với vùng còn hạn chế.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Nghệ An và TP. Vinh tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng quan điểm, tư tưởng, nội dung chỉ đạo tại Kết luận số 55-TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị và Quyết định số 2468/QĐ-TTg ngày 29/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai có hiệu quả, trong đó vận dụng sáng tạo các giải pháp vào từng lĩnh vực, địa phương để phát triển TP. Vinh sớm đạt mục tiêu trở thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, toàn cầu hóa và xu thế của các nền kinh tế thế giới không ngừng vận động đổi mới hướng đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Vì vậy, TP. Vinh phải đi đầu trong cuộc “cách mạng” ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ vào quản trị, điều hành và phát triển. Mặt khác, cũng cần chủ động ban hành cơ chế, chính sách để thu hút nguồn lực trong đó chú trọng khuyến khích nội lực và huy động đầu tư của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhưng có trọng tâm, trọng điểm và ưu tiên phát triển toàn diện Thành phố Vinh.

Đồng thời, yêu cầu các bộ, ngành chức năng nghiên cứu, đề xuất Chính phủ về những cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển TP. Vinh nhằm huy động cao nhất các nguồn lực, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tranh thủ có hiệu quả sự hợp tác, hỗ trợ của cộng đồng các nhà tài trợ, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

PV