Điều chỉnh kích thước chữ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Tổng điều tra dân số và nhà ở phải chính xác, đầy đủ, nhanh gọn và tiết kiệm

(CLO) Chiều 19/11, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương vừa họp phiên thứ nhất nhằm tổng hợp các công việc đã triển khai và chuẩn bị cho Tổng điều tra sẽ diễn ra từ 0h ngày 1/4/2019. Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Báo nói Công luận

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp. Ảnh: Thành Chung 

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh ý nghĩa của Tổng điều tra đối với việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2016-2020, Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chiến lược cho giai đoạn 2021-2030, xây dựng kế hoạch kinh tế-xã hội 2021-2025 của đất nước. Các kết quả điều tra cũng góp phần tạo cơ sở giám sát hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên Hợp Quốc.

Phó Thủ tướng lưu ý bối cảnh của cuộc điều tra lần này khác năm 2009 ở trình độ phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là sự phát triển của công nghệ thông tin nên yêu cầu dữ liệu đầu ra phải đầy đủ, chính xác nhất, thời gian ngắn gọn nhất và chi phí tiết kiệm.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng dữ liệu đầu ra cũng cần làm rõ, chính xác nhiều chỉ tiêu phục vụ cho xây dựng và triển khai chính sách như dân cư nông thôn và lao động nông nghiệp, dân số với tình trạng di dân tự do của các tỉnh, thành phố, nhà ở người có công, nhà ở của người thu nhập thấp, lao động trong khu vực chính thức, phi chính thức...

Một buổi kê khai của người dân thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở. Ảnh: internet

Trưởng Ban Chỉ đạo cũng đề nghị công tác chuẩn bị, tổng duyệt cho tổng điều tra phải kết thúc vào quý IV/2018, bảo đảm chất lượng thông tin trên cơ sở đầy đủ các mẫu điều tra, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội, văn hóa của Việt Nam để Đảng, Nhà nước đánh giá, quyết định đúng các kế hoạch, chiến lược của quốc gia; có kế hoạch truyền thông, thông tin rộng rãi, nhất là những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để nhận được sự hợp tác sâu rộng trong toàn xã hội.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Phạm Quang Vinh cho biết, các nội dung điều tra đã được Tổng cục làm riêng với từng bộ, ngành và tham khảo chuyên gia quốc tế. Tuy nhiên, Tổng cục Thống kê sẽ tiếp tục nghiên cứu, bảo đảm cung cấp đầy đủ, chính xác các nội dung, chỉ số thống kê.

Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1/4/2019. Kết quả sơ bộ  được công bố vào tháng 7/2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý IV/2019, kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý II/2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào quý IV/2020.

PV