Điều chỉnh kích thước chữ

Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo tiến độ triển khai thu phí tự động không dừng

(CLO) Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11/2019 về tiến độ triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Báo nói Công luận
Việc thu phí tự động không dừng đang gặp khó. Ảnh: internet

Việc thu phí tự động không dừng đang gặp khó. Ảnh: internet

Cụ thể, tại Công văn số 10670/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ phát đi ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng nêu rõ: Để tiếp tục triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng theo quy định tại Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/02/2018, Công điện số 849/CĐ-TTg ngày 15/7/2019, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11/2019 về tiến độ triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Trong đó tập trung vào phân tích thực trạng, khó khăn, vướng mắc và đánh giá khả năng hoàn thành đối với việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải đề xuất giải pháp đồng bộ, khả thi (về hoàn thiện thể chế cũng như phương án xử lý cụ thể) nhằm bảo đảm chuyển toàn bộ các trạm thu phí sang thu theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Theo ông Phạm Văn Lượng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH thu phí tự động VETC, dự án ETC bắt đầu triển khai từ cuối tháng 11/2014 đến nay đã được năm năm, tổng mức đầu tư 2.030 tỷ đồng, phạm vi dự án bao gồm 44 trạm, trong đó đã đầu tư và vận hành thu phí không dừng 23/27 trạm.

Tuy nhiên, đến nay, Công ty VETC mới có 11/44 trạm ký được phụ lục hợp đồng/hợp đồng dịch vụ; còn lại 33 trạm chưa ký được phụ lục hợp đồng/hợp đồng, do một số nhà đầu tư BOT chưa ký hợp đồng dịch vụ; không bàn giao làn thu phí để thực hiện đầu tư hệ thống thu phí không dừng ETC; không trả phí dịch vụ vận hành mặc dù trạm đã hoàn thành đầu tư và thực hiện nghiệm thu...

Thậm chí, các nhà đầu tư BOT chưa đồng ý tổ chức đàm phán hợp đồng; chưa đồng ý mức trích tỷ lệ sử dụng dịch vụ hoặc nhà đầu tư BOT đồng ý mức trích nhưng chờ sự đồng thuận từ ngân hàng tài trợ vốn,...

PV