Điều chỉnh kích thước chữ

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý trách nhiệm trong việc ban hành văn bản trái pháp luật

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ, địa phương trên đánh giá hậu quả do văn bản trái pháp luật gây ra, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và biện pháp khắc phục trong việc ban hành văn bản trái pháp luật.

Audio
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Đây là một trong nội dung chỉ đạo tại Công văn số 6760/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ phát đi chỉ đạo của của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản Quy phạm pháp luật (QPPL) 2018.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND các tỉnh: Đồng Nai, Điện Biên, Quảng Ngãi thực hiện xử lý dứt điểm và đôn đốc việc xử lý các văn bản trái pháp luật đã phát hiện qua công tác kiểm tra văn bản.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, địa phương trên đánh giá hậu quả do văn bản trái pháp luật gây ra, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và biện pháp khắc phục trong việc ban hành văn bản trái pháp luật; gửi kết quả đến Bộ Tư pháp trước ngày 30/8/2019 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo thống kê, từ kết quả kiểm tra văn bản theo thẩm quyền của các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương đã phát hiện 5.639 văn bản trái pháp luật. Ảnh minh họa

Theo thống kê, từ kết quả kiểm tra văn bản theo thẩm quyền của các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương đã phát hiện 5.639 văn bản trái pháp luật. Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo kết quả xử lý đối với văn bản trái pháp luật đã phát hiện qua kiểm tra theo thẩm quyền và do Bộ Tư pháp kiểm tra phát hiện; đánh giá hậu quả do văn bản trái pháp luật gây ra, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và biện pháp khắc phục trong việc ban hành văn bản trái pháp luật, gửi kết quả đến Bộ Tư pháp trước ngày 30/8/2019 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tư pháp tiếp tục đôn đốc các cơ quan có văn bản trái pháp luật đã phát hiện qua công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật xử lý dứt điểm, đánh giá hậu quả do văn bản trái pháp luật gây ra và biện pháp khắc phục, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2019.

Quốc Trần