Điều chỉnh kích thước chữ

Phối hợp truyền thông trong phòng chống bạo lực học đường

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng với Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình giáo dục EBS của Hàn Quốc vừa ký kết biên bản ghi nhớ về việc tuyên truyền, cải thiện tình trạng bạo lực học đường, giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Báo nói Công luận
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Bộ GD&ĐT - Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình giáo dục EBS (Ảnh Bá Hải)

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Bộ GD&ĐT - Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình giáo dục EBS (Ảnh Bá Hải)

Theo biên bản ghi nhớ, ba bên thỏa thuận hợp tác triển khai các giải pháp phòng chống bạo lực học đường, hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực của các nhà quản lý giáo dục, nhận thức của học sinh, sinh viên về phòng chống bạo lực học đường. Từ đó giảm thiểu các trường hợp bạo lực, tiến tới không có bạo lực học đường diễn ra trong các cơ sở giáo dục của Việt Nam, tạo ra môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Cụ thể, ba bên sẽ phối hợp tổ chức sản xuất các chương trình phát sóng liên quan đến truyền thông xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng chống bạo lực học đường. Xây dựng môi trường sư phạm và văn hóa học đường trong các cơ sở giáo dục của Việt Nam; giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức tôn trọng pháp luật đối với học sinh, sinh viên.

Đài Truyền hình giáo dục EBS sẽ cung cấp các chuyên gia, kịch bản và các ấn phẩm truyền thông liên quan cho Trung tâm sản xuất các chương trình giáo dục – Kênh VTV7. Từ đó Kênh VTV7 sẽ tổ chức sản xuất, Việt hóa và hoàn thiện các sản phẩm đủ điều kiện để phát sóng, hỗ trợ truyền thông.

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên (Bộ GD&ĐT) và Đài Truyền hình giáo dục EBS tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn để giới thiệu các mô hình, phương pháp phòng chống bạo lực học đường hiệu quả. Đồng thời, giáo dục đạo đức, lối sống hiệu quả của Hàn Quốc cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, phụ trách công tác học sinh sinh viên trong các cơ quan quản lý giáo dục, trường học của Việt Nam.

Ba bên sẽ tổ chức giao lưu, trao đổi tìm hiểu văn hóa, trao đổi học sinh sinh viên giữa các trường học Hàn Quốc và Việt Nam. Phối hợp giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm các nội dung liên quan về các hoạt động giáo dục nói chung, về hoạt động của học sinh sinh viên. Đặc biệt, ba bên thúc đẩy tăng cường năng lực của mỗi bên và các đối tác liên quan thông qua các hoạt động giáo dục và đào tạo.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ kỳ vọng, biên bản ghi nhớ hợp tác truyền thông được ký kết giữa Bộ GD&ĐT, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình giáo dục EBS Hàn Quốc sau khi được triển khai sẽ mang lại hiệu quả thiết thực.

Những kinh nghiệm hay, những chương trình truyền thông tốt sẽ được phía Hàn Quốc chuyển giao cho Việt Nam, được truyền thông rộng rãi, góp phần tạo chuyển biến trong công tác phòng chống bạo lực học đường, giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục.

P.V