Điều chỉnh kích thước chữ

Phòng khám Tâm Đức đề nghị Bộ Y tế công bố kết luận kiểm tra

(CLO) Dự thảo kết luận kiểm tra công tác KCB – BHYT tại phòng khám Đa khoa Tâm Đức, tỉnh Bình Phước đã được các đơn vị liên quan thông qua trong cuộc họp ngày 10/10/2017. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì Bộ Y tế vẫn chưa công bố, khiến dư luận cho rằng Bộ Y tế đang “che đậy” các sai phạm trong việc tạm dừng hợp đồng KCB – BHYT.

Audio

 Doanh nghiệp tha thiết xin công bố kết luận kiểm tra.

Bà Ngô Minh Chiến, giám đốc phòng khám đa khoa Tâm Đức, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, vừa có đơn kiến nghị lên Bộ Trưởng Bộ Y tế, đề nghị sớm công bố kết luận kiểm tra công tác KCB – BHYT tại phòng khám Tâm Đức .

Trong đơn kiến nghị bà Chiến nêu rõ: Ngày 10/10/2017, tại Phòng họp 607 trụ sở Bộ Y tế,Phòng khám đa khoa Tâm Đức đã được Đoàn kiểm tra mời tham dự cuộc họp trao đổi nội dung bản Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế tại Phòng khám đa khoa Tâm Đức. Tại cuộc họp (ngoài Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước vắng mặt không lý do), Phòng khám đa khoa Tâm Đức, đại diện Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Phước, đại diện Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bình Phước và các thành viên Đoàn kiểm tra đã tiến hành trao đổi, thảo luận về toàn bộ nội dung bản Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra. Kết thúc buổi họp Phòng khám đa khoa Tâm Đức và đại diện Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Phước, đại diện Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bình Phước và các thành viên Đoàn kiểm tra  đã thống nhất, đồng ý với nội dung bản Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra Bộ Y tế.

Báo Công luận
 Phòng khám Tâm Đức đề nghị Bộ Y tế công bố kết luận kiểm tra

Trước đó ngày 24/05/2017 BHXH tỉnh Bình Phước đã ban hành công văn số:308/BHXH-GĐYT về việc tạm dừng hợp đồng KCB BHYT năm 2017 với Công ty Tâm Đức kể từ ngày 01/06/2017với lý do không đủ điều kiện là cơ sở KCB – BHYT ban đầu. Cho rằng lý do tạm dừng hợp đồng KCB BHYT là không khách quan, có dấu hiệu bị “trù dập” phòng khám Tâm Đức đã kiến nghị lên Bộ Y tế xin được thanh tra, kiểm tra. Ngày 03/7/2017 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3086/QĐ-BYT về việc kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế (BHYT) tại Phòng khám đa khoa Tâm Đức.Căn cứ vào các quy định của pháp luật, và các tài liệu chứng cứ, ngày 10/10/2017 Đoàn công tác kiểm tra của của Bộ Y tế đã soạn dự thảo kết luận kiểm tra và gửi cho các đơn vị liên quan, trong đó có phòng khám Tâm Đức.

Cần tuân thủ các quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra..

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Thế Truyền, Công ty luật Hợp danh Thiên Thanh, cho biết.

Với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phòng khám Tâm Đức, tôi đã tham gia vào buổi họp công bố dự thảo kết luận của Vụ Bảo hiểm y tế - Bộ Y tế ngày 10/10/2017 .

Sau khi đọc dự thảo kết luận và lắng nghe các ý kiến trình bày của các đơn vị có liên quan, về cơ bản phòng khám Tâm Đức đồng ý với kết luận dự thảo này.

 Nội dung Dự thảo đã kết luận, Phòng khám đa khoa Tâm Đức đủ điều kiện là cơ sở khám chữa bệnh ban đầu, và đề nghị Bảo Hiểm xã hội Việt nam, tiến hành thực hiện hợp đồng KCB – BHYT đối với phòng khám Tâm Đức, để đảm bảo quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm y tế.

Việc Bộ Y tế kéo dài thời gian công bố kết luận, khiến cho công tác thực hiện KCB – BHYT của phòng khám Tâm Đức gặp rất nhiều khó khăn, và ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHYT. Để đảm bảo, tính minh bạch và  tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác thanh tra, kiểm tra, Bộ Y tế cần tuân thủ quy định về Công khai kết luận thanh tra được quy định tại Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010, Điều 46 Nghị định 86/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra và Điều 37 Thông tư 05/2014/TT-TTCP Thông tư của Thanh tra Chính Phủ Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

 Bộ Y tế cần sớm công bố kết luận theo nội dung bản dự thảo đã thống nhất tại cuộc họp ngày 10/10/2017.” Luật sư Truyền nhấn mạnh.

Hữu Phương