Điều chỉnh kích thước chữ

Phú Thọ: Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ

(CLO) Ban Chỉ đạo quốc gia tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ (BCĐ 515) tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin giai đoạn 2016-2018.

Báo nói Công luận
Ảnh minh họa

Giai đoạn 2016 - 2018, BCĐ 515 và các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và triển khai thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ (HCLS) còn thiếu thông tin. 

Theo đó, công tác rà soát, khớp nối, quản lý thông tin mộ liệt sỹ được triển khai tích cực, đã chuẩn hóa được số liệu, danh sách liệt sỹ đã hy sinh trong thời kỳ chiến tranh người Phú Thọ là gần 18.300 liệt sĩ, tiếp nhận, thu thập được trên 5.200 thông tin về liệt sĩ, qua rà soát có hơn 1.500 liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh. 

BCĐ 515 tỉnh đã phối hợp với BCĐ 515 các tỉnh trên toàn quốc để cung cấp 52 thông tin liệt sĩ, 677 trích lục liệt sĩ cho thân nhân các gia đình liệt sĩ và trả lời trên 160 lượt đơn thư của công dân liên quan đến mộ liệt sĩ và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Cùng với đó, thực hiện Đề án cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, đã thống kê được hơn 11.200 liệt sĩ đang được an táng trong 118 nghĩa trang liệt sĩ. Đến nay các cơ quan, đơn vị, địa phương đã rà soát được gần 12.000 danh sách liệt sĩ. tổ chức lấy mẫu sinh phẩm xác định danh tính hài cốt của 21 liệt sĩ.

Thời gian tới, BCĐ 515 tỉnh xác định hoàn thành việc nhập và quản lý dữ liệu hồ sơ liệt sĩ, hồ sơ mộ và nghĩa trang liệt sĩ trên hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu toàn quốc, rà soát đối chiếu, xác minh thông tin kết luận địa bàn xã, huyện, tỉnh làm căn cứ tổ chức lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 

Phấn đấu hết quý II năm 2019 hoàn thành kết luận 100% địa bàn tìm kiếm, phối hợp với các cơ quan chức năng lập bản đồ tìm kiếm quy tập liệt sĩ an táng trên địa bàn tỉnh.

Đức Thọ - Anh Quân