Điều chỉnh kích thước chữ

Phú Thọ: Lấy ý kiến cử tri về công tác xây dựng Luật và phát triển kinh tế - xã hội

(CLO)  Ngày 26/9, Ủy viên trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cùng đại biểu quốc hội tỉnh Phú Thọ đã làm việc tại huyện Thanh Ba và Tam Nông để nghe cử tri kiến nghị đề xuất về công tác xây dựng Luật và phát triển kinh tế - xã hội.

Audio
Cử tri đóng góp các ý kiến cho dự án luật, đặc biệt là các nội dung còn ý kiến khác nhau như việc tăng giờ làm thêm tối đa, vai trò của tổ chức công đoàn, việc tăng tuổi nghỉ hưu.

Cử tri đóng góp các ý kiến cho dự án luật, đặc biệt là các nội dung còn ý kiến khác nhau như việc tăng giờ làm thêm tối đa, vai trò của tổ chức công đoàn, việc tăng tuổi nghỉ hưu.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lập pháp của Quốc hội, bên cạnh đó, cử tri cho rằng công tác tuyên truyền pháp luật tại cơ sở cũng còn những hạn chế, như người dân chưa chú trọng đến pháp luật, kiến thức thời gian nghiên cứu pháp luật còn hạn chế, do đó đề nghị Quốc hội, các cấp các ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật tại địa phương.

Về vấn đề này, Chủ nhiệm ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh nhấn mạnh: “Luật phổ biến, giáo dục pháp luật đã quy định cụ thể về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, do đó, đề nghị các cấp các ngành tiếp tục đổi mới phương pháp phổ biến pháp luật tới người dân”.

Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội trả lời các kiến nghị của cử tri.

Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội trả lời các kiến nghị của cử tri.

Cũng tại buổi làm việc, Chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh đã giải trình, tiếp nhận một số ý kiến của cử tri liên quan đến giải quyết chế độ, sắp xếp công việc cho các cán bộ dôi dư khi thực hiện sáp nhập các xã, thị trấn.

Bên cạnh đó, liên quan đến chế độ chính sách đối với người có công, bà Nguyễn Thúy Anh cũng đề nghị cử tri cung cấp thêm hồ sơ, gửi về Ủy ban Các vấn đề xã hội để làm căn cứ gửi tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

Các cử tri đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lập pháp của Quốc hội.

Các cử tri đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lập pháp của Quốc hội.

Trước đó, đại diện đoàn ĐBQH Phú Thọ đã báo cáo với cử tri dự kiến các nội dung chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14.

Đồng thời, với vai trò là cơ quan thẩm tra dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, đại biểu Lê Thị Yến, Ủy viên thường trực ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã báo cáo với cử tri một số nội dung chính của dự thảo bộ Luật Lao động sửa đổi, mong muốn cử tri đóng góp các ý kiến cho dự án luật, đặc biệt là các nội dung còn ý kiến khác nhau như việc tăng giờ làm thêm tối đa, vai trò của tổ chức công đoàn, việc tăng tuổi nghỉ hưu.

Đức Thọ