Điều chỉnh kích thước chữ

Phú Thọ: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

(CLO) Ngày 26/8, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Audio
Tỉnh Phú Thọ đã trao bằng khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư.

Tỉnh Phú Thọ đã trao bằng khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ khẳng định, Chỉ thị 40-CT/TƯ đã tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, tạo sức mạnh tổng hợp, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở, làm thay đổi cách nghĩ, cách làm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Phú Thọ trong suốt 5 năm qua.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách, lấy tín dụng chính sách làm công cụ hữu hiệu góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Chính quyền các cấp cần chủ động bố trí nguồn vốn từ ngân sách theo phân cấp để bổ sung nguồn vốn tín dụng theo quy định. Tiếp tục quan tâm, định hướng, tư vấn cho người dân lựa chọn, xây dựng mô hình phát triển kinh tế phù hợp, phát huy vốn vay hiệu quả.

Bên cạnh đó, phải thường xuyên kiện toàn, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp, các tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách… Từ đó góp phần đẩy lùi nạn “tín dụng đen” trên địa bàn.

Sau 5 năm năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, tỉnh Phú Thọ đã huy động nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang ngân hàng chích sách xã hội đạt gần 40 tỷ đồng, nâng tổng số vốn cho vay các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, các hộ đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa... đạt gần 5.400 tỷ đồng cho trên 209 nghìn lượt hộ vay, bình quân mỗi hộ được vay 35,8 triệu đồng/năm…

Thông qua vốn vay, đã có gần 24 nghìn hộ nghèo vượt qua ngưỡng nghèo, trên 10 nghìn học sinh, sinh viên được vay vốn, trên 2.300 hộ nghèo và các đối tượng chính sách được xây nhà kiên cố, 125 nghìn công trình nước sách và vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng…

Nhân dịp này, tỉnh Phú Thọ đã trao bằng khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư, 6 tập thể, 9 cá nhân được Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách Việt Nam biểu dương, khen thưởng./.

Đức Thọ