Điều chỉnh kích thước chữ

Phú Yên: Xử lí kỷ luật 2 tổ chức đảng và 116 đảng viên vi phạm

(CLO) Qua kiểm tra, giám sát, các cấp có thẩm quyền tỉnh Phú Yên đã thi hành kỷ luật hàng chục đảng viên với nhiều hình thức.

Audio

Năm 2019, cấp ủy, UBKT các cấp tỉnh Phú Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Cấp uỷ các cấp kiểm tra 577 tổ chức đảng, 158 đảng viên; giám sát 561 tổ chức đảng, 109 đảng viên; kết luận 6 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 2 đảng viên, kết quả giữ nguyên hình thức kỷ luật.

ảnh minh họa

ảnh minh họa

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 tổ chức đảng và 71 đảng viên (có 28 cấp ủy viên); kết luận tất cả đều vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 62 đảng viên. Kiểm tra 147 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Giải quyết tố cáo 23 đảng viên, vi phạm phải thi hành kỷ luật 5 đảng viên. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 đảng viên. Giám sát 176 tổ chức đảng, 55 đảng viên (có 34 cấp ủy viên). Kiểm tra 5 tổ chức đảng trong việc thu, chi ngân sách đảng và 156 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.

Qua kiểm tra, giám sát, các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 2 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 116 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 64, cảnh cáo 33, cách chức 2, khai trừ ra khỏi Đảng 17 trường hợp. Ngoài ra, đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 6 đảng viên./.

PV