Điều chỉnh kích thước chữ

Phương án nhân sự Tổng bí thư, Chủ tịch nước là tuyệt mật

(CLO) Các văn bản của Trung ương Đảng về phương án nhân sự gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai là các thông tin tuyệt mật.

Audio
Các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 14, khóa XII, ngày 14/12/2020. Ảnh: VGP

Các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 14, khóa XII, ngày 14/12/2020. Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định danh mục bí mật nhà nước của Đảng.

Theo quyết định, bí mật nhà nước độ tuyệt mật đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, gồm có: Kết luận, tờ trình, báo cáo, thông báo, biên bản, công văn của Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả kiểm tra, xác minh khi có dấu hiệu vi phạm, đề nghị thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết tố cáo đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa công khai.

Thông tin về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: Quyết định, kết luận, tờ trình, kế hoạch, báo cáo, thông báo, công văn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương về kết quả kiểm tra, xác minh vấn đề chính trị của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa công khai.

Bên cạnh đó là báo cáo, tờ trình, thông báo, quyết định, kết luận, công văn của Trung ương Đảng về quá trình chuẩn bị, đề án, phương án nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai cũng thuộc diện tuyệt mật.

Trong lĩnh vực thông tin về công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, độ tuyệt mật gồm: Quyết định, kết luận, báo cáo, kế hoạch, đề án, phương án, tờ trình, công văn của Trung ương Đảng về chiến lược đối ngoại liên quan đến an ninh quốc gia, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; quan hệ đối ngoại của Đảng ta với các đảng, các nước lớn, các nước láng giềng về vấn đề biên giới lãnh thổ, chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên đất liền, vùng trời, vùng biển, hải đảo, thềm lục địa.

Cùng với đó là các Đề án chính trị, báo cáo kết quả hội đàm của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư đi thăm, làm việc với các đảng, các nước và đón các đoàn cấp cao các đảng, các nước vào thăm, làm việc tại Việt Nam có nội dung về quan hệ chính trị đặc biệt với Việt Nam.

Quyết định cũng nêu rõ, mức độ tuyệt mật bao gồm: Báo cáo, đề án, tờ trình của Ban Đối ngoại Trung ương kiến nghị Trung ương Đảng các chủ trương, chính sách của Đảng về vấn đề đối ngoại và quan hệ của Đảng ta với các đảng, các nước lớn, các nước láng giềng có nội dung liên quan đến chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và biên giới nước ta.

Ngoài ra, thông tin về kinh tế - xã hội diện vào diện tuyệt mật gồm: Quyết định, kết luận, báo cáo, thông báo, công văn của Trung ương Đảng và báo cáo, tờ trình, công văn của cơ quan, tổ chức đảng trình xin ý kiến Trung ương Đảng về kinh phí đặc biệt dành cho quốc phòng, an ninh; chủ trương thu, đổi tiền, phát hành tiền chưa công khai.

Quyết định cũng quy định về những thông tin thuộc bí mật nhà nước độ Tối mật, Mật.

Trong đó, bí mật nhà nước độ Tối mật gồm 9 loại thông tin, gồm: Một số thông tin về lãnh đạo, chỉ đạo chung; thông tin về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; thông tin về công tác tổ chức xây dựng đảng; thông tin về công tác tuyên giáo; thông tin về công tác đối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân; một số thông tin về kinh tế - xã hội; công tác dân vận; công tác nội chính chưa công khai; thông tin về quốc phòng, an ninh.

T.Toàn