Điều chỉnh kích thước chữ

Phường Tây Tựu (Q.Bắc Từ Liêm): Bất nhất trong phương án đền bù?

(CLO) Việc đền bù khi thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ tại các ô quy hoạch DV04, DV08 tại phường Tây Tựu (Q.Bắc Từ Liêm) đang vấp phải sự phản ứng của người dân; họ cho rằng có sự không thống nhất trong phương án đền bù.

Vừa qua, Báo Nhà báo & Công luận nhận được đơn Khiếu nại của gia đình ông Nguyễn Phan Tuấn sống tại Tổ dân phố Trung 5 - Phường Tây Tựu phản ánh việc thu hồi đất và bồi thường tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ DV 04, DV 08 của UBND quận Bắc Từ Liêm là không đúng thực tế, không đảm bảo lợi ích chính đáng của gia đình ông và một số hộ dân.

Cụ thể, ngày 27/6/2018, gia đình ông Tuấn nhận được 2 quyết định: số 3087/QĐ-UBND và số 3090/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và phê duyệt phương án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ DV, DV08 thuộc phường Tây Tựu do Phó chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Kim Vinh ký.

“Quyết định số 3087/QĐ-UBND ngày 25/6/2018, gia đình ông tôi bị thu hồi 440,7m2, phương án chi tiết chỉ tính 270,70m2 đất nông nghiệp được giao theo Nghị định 64/CP, phần còn lại Ban bồi thường tính 146m2 đất nông nghiệp sử dụng trước 1/7/2014 và 24m2 đất mương đường.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Thuộc cùng một dự án nhưng gia đình ông Tuấn được nhận đền bù "thiệt thòi" hơn so với các gia đình khác. Ảnh: N.H

Vậy xem xét lại hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp số 827.QSDĐ, ai đã đứng ra kê khai đất nông nghiệp được giao từ năm 1980-1981. Hiện nay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp của tôi đang ở đâu?

Quyết định số 3090/QĐ-UBND ngày 25/6/2018, công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp, trong đó có tường bao lại tính theo m3, mức giá toàn bộ tài sản trên đất của gia đình tôi chỉ tính 50%. Hội đồng TĐC quận Bắc Từ Liêm đã căn cứ thông tư hướng dẫn nào để áp giá đối với gia đình tôi như vậy trong khi tại Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 3/3/2017 về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP. Hà Nội, tại phần VI: Tường rào, tường gạch chỉ 110-220 đơn vị tính là m2. Đơn giá xây dựng được tính đồng/m2… Diện tích thu hồi 440,7m2 lại chỉ được bồi thường 376m2, mật độ chỉ được tính 15 cây/1m2 trong khi nhà bên cạnh cùng lấy củ, cùng gieo trồng thì được tính 17 cây/1m2…" - ông Tuấn cho biết trong đơn thư.

Được biết, toàn bộ diện tích mà gia đình ông Tuấn bị thu hồi là loại đất được nhận giao khoán từ trước năm 1980 và gia đình ông luôn làm tròn nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, sử dụng đúng mục đích nông nghiệp, không bị tranh chấp. Toàn bộ diện tích này, gia đình vẫn sử dụng trồng rau, hoa nuôi sống cả gia đình. Vậy tại sao việc tính toán bồi thường tài sản trên đất không công bằng, tại sao cùng một quyết định thu hồi đất, cùng một dự án lại có mức giá và tính toán bồi thường khác nhau…?

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Phan Tuấn không đồng ý với những ý kiến trả lời thiếu sức thuyết phục. Ảnh: N.H

Trong biên bản đối thoại giải quyết những khiếu nại của gia đình ông Nguyễn Phan Tuấn tại trụ sở UBND quận Bắc Từ Liêm ngày 25/9/2018, ông Hoàng Minh Đức - Bộ phận thường trực HĐGPMB dự án có ý kiến “Căn cứ để tính theo đơn vị m3: theo khoản 4, mục ghi chú Quyết định số 06/2017/QĐ - UBND quy  định: Tường gạch chỉ 220, xây cao 2m, móng gạch, có bổ trụ nhưng tường nhà ông Tuấn không đủ điều kiện tính theo m2 mà tính theo dự toán của đơn vị có tư cách pháp nhân quy định tại Điều 11, Quyết định số 10/2017/QĐ - UBND”…

Tuy nhiên ông Nguyễn Phan Tuấn không đồng ý với dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của UBND quận Bắc Từ Liêm cũng như những ý kiến trả lời thiếu sức thuyết phục.

Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các ô quy hoạch DV04, DV08 nằm trên địa bàn phường Tây Tựu, Liên Mạc quận Bắc Từ Liêm có diện tích khoảng 9,7 ha, được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt dự án tại Quyết định số 5874/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 với tổng mức đầu tư là: 189.460.903.000 đồng trong đó: Chi phí xây dựng: 69.123.349.713 đồng; Chi phí đền bù GPMB: 126.100.000.000 đồng…

Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin./.

Ngọc Hải