Điều chỉnh kích thước chữ

PVN nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng

(NB&CL) Công tác thi đua, khen thưởng là một nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác Chính trị được duy trì ở tất cả các cơ quan, đơn vị. Trên tinh thần đó, trong nhiều năm qua, lãnh đạo PVN đã luôn quan tâm, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Audio

Sự kiện: PVN

Công tác thi đua, khen thưởng là một nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác Chính trị được duy trì ở tất cả các cơ quan, đơn vị. Thông qua thi đua, khen thưởng phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của con người và những thành tựu, kinh nghiệm điển hình, khắc phục những khó khăn, hạn chế, thúc đẩy phong trào phát triển đi lên. Trên tinh thần đó, trong nhiều năm qua, lãnh đạo PVN đã luôn quan tâm, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng của PVN luôn gắn liền với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc đẩy mạnh phong trào thi đua, phát hiện các tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình để biểu dương kịp thời, nhất là trên các công trình trọng điểm Nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của PVN. Và có thể nói, với một ngành kinh tế kỹ thuật đặc thù như Dầu khí, công tác thi đua, khen thưởng có vai trò đặc biệt quan trọng. Bởi đây là động lực để người lao động dầu khí phát huy tinh thần sáng tạo, cải tiến kỹ thuật đem tới hiệu quả kinh tế cao cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các doanh nghiệp. Trong suốt hơn 50 năm xây dựng và phát triển ngành Dầu khí Việt Nam, lãnh đạo PVN đã yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng phải luôn đổi mới, thiết thực. Đây chính là kim chỉ nam cho công tác thi đua, khen thưởng của PVN và các đơn vị thành viên.

Phong trào thi đua sôi nổi trên công trường NMNĐ Sông Hậu 1. Ảnh: minh họa

Phong trào thi đua sôi nổi trên công trường NMNĐ Sông Hậu 1. Ảnh: minh họa

Kết quả là trong 3 năm (2016 - 2018), tập thể, cá nhân người lao động dầu khí đã nhận được 5 Huân chương Lao động hạng Nhất, 10 Huân chương Lao động hạng Nhì, 10 Huân chương Lao động hạng Ba, 11 Huy chương Hữu nghị, 52 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, gần 3.000 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương... Chính vì vậy, người lao động cũng như cán bộ lãnh đạo trong PVN đã thực sự coi công tác thi đua, khen thưởng là động lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo nên khí thế thi đua, gắn kết các phong trào thi đua trong lao động sản xuất.

Đặc biệt, PVN đã cụ thể hóa bằng cách “gắn trách nhiệm” của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh. Các phong trào thi đua trong thời gian qua của PVN được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc nên nội dung, phương pháp thực hiện thi đua, khen thưởng luôn bám sát những nhiệm vụ trọng tâm của PVN. Các cấp ủy Đảng đã kịp thời ra nghị quyết về công tác thi đua, khen thưởng, tạo cơ sở cho việc triển khai thực hiện sâu rộng và hiệu quả cao.

Có thể điểm lại một số phong trào thi đua yêu nước nổi bật của PVN trong 5 năm qua như: “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Cả nước chung sức vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”... Trong đó, PVN đã chỉ đạo các doanh nghiệp có vốn góp của PVN thực hiện các chương trình an sinh xã hội trong cả nước với tổng kinh phí giai đoạn 2014 - 2018 hơn 2 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, 5 năm qua (2014 - 2018), các đơn vị thành viên của PVN đã có hàng nghìn đề tài, sáng kiến, giải pháp với giá trị làm lợi hàng nghìn tỷ đồng và các lợi ích xã hội khác, cụ thể: Có 2.779 sáng kiến cấp cơ sở được doanh nghiệp đề nghị PVN xem xét công nhận, trong đó có 2.098 sáng kiến được công nhận cấp Tập đoàn, số tiền làm lợi hơn 8.772 tỷ đồng.

pvnkhenthuong

Bên cạnh đó, nhằm hưởng ứng các phong trào thi đua của PVN, các đơn vị thành viên đã phát động các phong trào thi đua như: “Sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật”, “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP); “PVCFC Eureka - sáng tạo là không giới hạn” của Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC); “Lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật” của Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); “Thi đua toàn diện”, “Thanh niên PVOIL xung kích nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh” của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL); “Hiến kế - Thân thiện - An toàn - Hiệu quả”, “Kỷ cương - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động” của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (DMC)... Các phong trào thi đua đã mang lại rất nhiều lợi ích quan trọng cả về hiệu quả kinh tế và những đột phá trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh.

Thi đua, khen thưởng là biện pháp tổ chức thực tiễn, một phương pháp tuyên truyền, giáo dục tích cực để động viên ý chí sáng tạo, ý chí quyết tâm, năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà cấp trên giao. Tuy nhiên, do tính đặc thù của ngành Dầu khí, mỗi sáng kiến, sáng chế ở mỗi lĩnh vực rất khác nhau, có những giải pháp, sáng kiến chỉ có thể chỉ áp dụng hiệu quả tại doanh nghiệp (mang tính đặc thù). Chính vì thế, việc công nhận phạm vi, ảnh hưởng của sáng kiến ở cấp bộ rất khó. Hơn nữa, các sáng kiến, sáng chế cũng là bí mật kinh doanh của doanh nghiệp, không thể phổ biến rộng rãi, vì vậy các quy định về khen thưởng cấp Nhà nước đối với các giải pháp, sáng kiến trong ngành Dầu khí nên được nghiên cứu, xem xét lại, phù hợp với thực tiễn.

Có thể thấy rằng, PVN và các đơn vị thành viên đã tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng. Thi đua, khen thưởng gắn với nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo, chia sẻ khó khăn giữa các đơn vị thành viên, động viên nhau vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đảng, Nhà nước giao. Thêm vào đó, PVN đã và đang tích cực xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lựa chọn những điển hình, mô hình tiêu biểu, toàn diện để biểu dương, khen thưởng, nêu gương học tập, tạo điều kiện để mô hình, điển hình phát huy tác dụng và là nòng cốt trong các phong trào thi đua tại cơ sở, tạo đà vững chắc cho sự phát triển bền vững.

Vân Hà