Điều chỉnh kích thước chữ

Qua thanh tra phát hiện hàng nghìn héc ta đất vi phạm

(CLO) Qua thanh tra, phát hiện vi phạm về kinh tế 46.734 tỷ đồng, 33.972 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 38.585 tỷ đồng và 1.007 ha đất. Hiện tại đã thu hồi được 24.234 tỷ đồng và 345 ha đất; còn khoảng trên 10.000 tỷ đồng và 662 ha đất chưa được thu hồi.

Audio

Đó là con số nêu trong báo cáo tổng kết năm 2018 của Thanh tra Chính phủ. Trong đó, trong năm vừa qua toàn ngành Thanh tra đã triển khai 7.166 cuộc thanh tra hành chính và 277.455 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra phát hiện hàng nghìn héc ta đất vi phạm. Ảnh Noichinh.vn

Qua thanh tra phát hiện hàng nghìn héc ta đất vi phạm. Ảnh Noichinh.vn

Thanh tra Chính phủ nhận định qua thanh tra, công tác quản lý đất đai còn buông lỏng để xảy ra nhiều thiếu sót, vi phạm chủ yếu tập trung trên các nội dung: Giao đất, cấp đất sai đối tượng, quy định; sử dụng đất không đúng mục đích, sai quy định; lấn chiếm đất, bỏ hoang hóa…

Trong đó, phát hiện vi phạm về kinh tế 46.734 tỷ đồng, 33.972 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 38.585 tỷ đồng và 1.007 ha đất. Hiện tại đã thu hồi được 24.234 tỷ đồng và 345 ha đất; còn khoảng trên 10.000 tỷ đồng và 662 ha đất chưa được thu hồi.

Cơ quan thanh tra cũng quyết định xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 8.149 tỷ đồng, 32.965 ha đất; đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 2.706 tập thể và cá nhân; ban hành 118.632 quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Xử phạt vi phạm hành chính 4.953 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 96 vụ, 151 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.     

Trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, cơ quan này đã tiến hành 1.127 cuộc thanh tra, phát hiện 827 đơn vị có vi phạm số tiền trên 465 tỷ đồng và 9.759 ha đất. Kiến nghị xử lý hành chính 77 tập thể, 249 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 3 vụ, 7 đối tượng.

PV