Điều chỉnh kích thước chữ

Quận Cầu Giấy: Chủ động, quyết tâm vượt qua thách thức

(NB&CL) Trong bối cảnh khó khăn, thách thức, nhất là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp từ đầu năm 2020 đến nay, song, trong năm vừa qua, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, quận Cầu Giấy đã triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ đề ra, đồng thời giải quyết hiệu quả các công việc đột xuất.

Audio

Nổi bật nhất trong năm là việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận và tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội. Bên cạnh đó, quận cũng đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao với những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Đó là tiền đề quan trọng để quận triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đồng bộ các chủ trương, chính sách; các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Thành ủy và HĐND, UBND TP. Hà Nội trong 03 tháng cuối năm với tâm thế tự tin, nhiều kỳ vọng.

cau giay

Từ đầu năm đến nay, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 với tốc độ lây lan nhanh, diễn biến khó lường và mức độ nguy hiểm chưa từng có trong lịch sử đã tác động mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội toàn cầu. Với quyết tâm “Chống dịch như chống giặc”, Việt Nam đã khống chế và kiểm soát thành công nhiều đợt dịch Covid-19 xâm nhập. Tuy nhiên, nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng do phải tạm dừng, hủy bỏ hoặc điều chỉnh quy mô hoạt động; tiêu thụ hàng hóa giảm sút; sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ, nhất là trong một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, vận tải, du lịch; lao động mất việc làm, thiếu việc làm, giảm sâu thu nhập.

Với tinh thần thực hiện mục tiêu kép - vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống của nhân dân, UBND quận Cầu Giấy đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được UBND thành phố, quận ủy, HĐND quận giao.

Tính đến tháng 10/2020, so với cùng kỳ năm 2019, tổng giá trị công nghiệp, xây dựng và thương mại 9 tháng đầu năm của quận ước đạt 114.120 tỷ đồng, tăng 3,2%. Song bên cạnh kết quả đạt được, một số chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế giảm so với cùng kỳ do tác động của dịch bệnh.

Bên cạnh đó, trong năm qua, Đảng bộ quận cũng tiếp tục tập trung tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đồng thời đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ các cơ sở kinh doanh phục hồi sản xuất. Quận cũng nỗ lực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và tập trung tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống văn hóa của dân tộc, của Thủ đô trong học sinh các nhà trường, trong đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại các phường và khu dân cư. Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh.

Không chỉ có vậy, ở lĩnh vực kinh tế - xã hội, quận cũng đôn đốc thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng kinh tế; quyết liệt cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển sản xuất, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý Nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quan tâm củng cố quốc phòng, an ninh.

Được biết, trong giai đoạn 2020-2025, quận Cầu Giấy sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương; phát triển kinh tế, văn hóa xã hội bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân; hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, thực hiện quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; giữ vững quốc phòng - an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phấn đấu quận Cầu Giấy ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Có thể thấy rằng, để có một Cầu Giấy như hôm nay chính là nhờ sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, HĐND, UBND quận với tinh thần làm việc quyết liệt, hiệu quả; đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Với sự đoàn kết nhất trí, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cùng với những nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong triển khai các giải pháp, trong tương lai, quận Cầu Giấy sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch trong năm tới và tiếp tục phát triển quận Cầu Giấy theo hướng bền vững.

PV