Điều chỉnh kích thước chữ

Quân đội phải làm chủ khoa học công nghệ bằng những việc cụ thể, đột phá

(CLO) Hôm nay (12/11), phát biểu tại Hội nghị định hướng nghiên cứu KHCN trong Bộ Quốc phòng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh làm chủ KHCN, tiến tới làm ra các sản phẩm mới phục vụ quốc phòng, an ninh và cho phát triển kinh tế-xã hội phải bằng việc cụ thể và đột phá từ Quân đội.

Báo nói Công luận
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị định hướng nghiên cứu KHCN trong Bộ Quốc phòng. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị định hướng nghiên cứu KHCN trong Bộ Quốc phòng. Ảnh: VGP

Theo báo cáo tại Hội nghị, giai đoạn 2011-2020, công tác nghiên cứu KHCN đã bám sát yêu cầu của nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sự phát triển của nghệ thuật quân sự, yêu cầu xây dựng Quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại”. Nội dung nghiên cứu tập trung trên ba hướng chính: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mới vũ khí, trang bị; bảo đảm kỹ thuật, khai thác làm chủ vũ khí, trang bị công nghệ cao; cải tiến hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có.

Giai đoạn 2021-2025, Bộ Quốc phòng xác định tập trung thực hiện một số nhiệm vụ KHCN chủ yếu: Nghiên cứu xu hướng phát triển vũ khí, trang bị kỹ thuật của các nước trên thế giới; các giải pháp chế áp, vô hiệu hóa, hạn chế uy lực, tính năng đối với một số chủng loại vũ khí, trang bị công nghệ cao của đối phương; nâng cao năng lực nghiên cứu thiết kế, chế tạo, cải tiến hiện đại hóa, khai thác làm chủ và bảo đảm kỹ thuật đối với các loại vũ khí, trang bị; tiếp thu, làm chủ công nghệ tiên tiến, ứng dụng thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0…

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao sự nỗ lực của Bộ Quốc phòng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về nghiên cứu KHCN quân sự.

Quân đội đã có các công trình nghiên cứu, tiếp thu học hỏi các công nghệ tiên tiến để làm chủ nhiều lĩnh vực khó với trình độ kỹ thuật cao, một số công nghệ ngang tầm thế giới. Các cơ sở nghiên cứu đã có gắn kết với sản xuất, cơ chế hợp tác chính thức và phi chính thức được đẩy mạnh…

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các đại biểu tham quan mô hình sản phẩm KHCN của Bộ Quốc phòng trưng bày tại hội nghị. Ảnh: VGP

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các đại biểu tham quan mô hình sản phẩm KHCN của Bộ Quốc phòng trưng bày tại hội nghị. Ảnh: VGP

 “Làm chủ KHCN, tiến tới làm ra các sản phẩm mới phục vụ quốc phòng, an ninh và cho phát triển kinh tế-xã hội phải bằng việc cụ thể và đột phá từ Quân đội. Các đồng chí chọn việc, chọn nhiệm vụ, xây dựng cơ chế điều phối mang màu sắc “kỷ luật là sức mạnh”, chỉ đạo thực hiện thống nhất các đơn vị trong quân đội và dân sự, đi cùng với đó là cơ chế bảo đảm tài chính đặc thù, theo tinh thần chỉ quản kết quả nghiên cứu cuối cùng”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng đồng ý với một số kiến nghị của Bộ Quốc phòng như: Tiếp tục thực hiện các chương trình, đề tài liên quan đến các sản phẩm, mục tiêu ưu tiên; đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực; khuyến khích các đơn vị ngoài quân đội tham gia nghiên cứu phục vụ quốc phòng; đổi mới cơ chế tài chính để sản xuất các sản phẩm lưỡng dụng…

Bộ Quốc phòng cũng đề xuất Chính phủ cho phép mở mới một số chương trình, đề án, nhiệm vụ KHCN có tính cấp thiết, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong giai đoạn 2021- 2025.

Về các nhiệm vụ nghiên cứu KHCN mang tính lưỡng dụng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải đổi mới cơ chế quản lý kinh phí nghiên khoa học; có cơ chế kinh tế khuyến khích các DN đầu tư vào KHCN trong ngắn hạn và dài hạn sẽ được hưởng lợi ích vật chất trực tiếp (thuế, tài chính, đất đai) và cả tinh thần thông qua các hình thức tôn vinh… Những chương trình, đề tài “hạt nhân” của khoa học kỹ thuật quân sự, khoa học lưỡng dụng sẽ góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong cơ chế quản lý hoạt động nghiên cứu KHCN hiện nay.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ KH&CN, Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan xây dựng, lựa chọn những chương trình, nhiệm vụ KHCN lưỡng dụng, đặc biệt là những ngành tiềm năng của cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó chú trọng không gian mạng và không gian vũ trụ.

PV