Điều chỉnh kích thước chữ

Quận Hoàng Mai (Hà Nội): Lá cờ đầu trong phát triển kinh tế - xã hội

(CLO) Là một quận nằm ở phía Đông Nam thành phố Hà Nội, Hoàng Mai là quận có dân số đông nhất trong cả 28 quận huyện tại Hà Nội. Sau 17 năm thành lập, quận Hoàng Mai ngày càng phát triển với tốc độ đô thị hoá nhanh, đã và đang trở thành lá cờ đầu trong phát triển kinh tế - xã hội.

Audio
Quận Hoàng Mai (Hà Nội) nhìn từ trên cao

Quận Hoàng Mai (Hà Nội) nhìn từ trên cao

Từ đầu năm 2020 đến nay, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của quận ủy, sự giám sát của HĐND quận, sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo UBND quận và sự vào cuộc tích cực của các phòng, ban, ngành thuộc quận và các phường, tình hình kinh tế của quận vẫn đạt kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu của quận đạt tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 18 nghìn tỷ đồng, tăng 7,34% so với cùng kỳ năm 2019. Trong  đó, ngành công nghiệp, xây dựng tăng 5,6%, thương mại, dịch vụ tăng 9,5%, nông nghiệp bằng 70,5% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 2.728 tỷ đồng, bằng 45% dự toán TP giao và HĐND quận quyết nghị. Trong đó, thu tiền sử dụng đất ước đạt 1.330 tỷ đồng (56% dự toán), thu từ khu vực ngoài quốc doanh ước đạt  638 tỷ đồng (33% dự toán), thuế thu nhập cá nhân ước đạt 190 tỷ đồng (43% dự toán), các loại phí, lệ phí ước đạt 48 tỷ đồng (79% dự toán),... UBND quận đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, tăng cường thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ đọng thuế. Tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 952 tỷ đồng bằng 40% dự toán.

Quận Hoàng Mai (Hà Nội) Đại hội đại biểu lần thứ IV thành công tốt đẹp

Quận Hoàng Mai (Hà Nội) Đại hội đại biểu lần thứ IV thành công tốt đẹp

Về công tác đảm bảo chính sách an sinh xã hội, quận đã thực hiện rà soát và chi trả kịp thời 9,8 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 42-NQ/CP của Chính phủ cho 2.400 người có công với cách mạng, 3.671 người đang hưởng trợ cấp xã hội, 311 nhân khẩu thuộc hộ nghèo, 618 nhân khẩu thuộc hộ cận nghèo. Thành lập Ban chỉ đạo và 5 tổ công tác tiếp tục tập trung rà soát các đối tượng bị ảnh hưởng giảm sâu thu nhập, mất việc làm theo Nghị quyết số 42-NQ/CP của Chính phủ và chỉ đạo của thành phố. Các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân trên toàn địa bàn quận đã huy động quyên góp và hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn, các lực lượng thuộc tuyến đầu phòng chống dịch được 6,4 tỷ đồng, 87,7 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm khác…

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận. Đó là, tỷ lệ giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đạt chưa cao. Tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm còn chậm. Giải quyết đơn thư và triển khai tổ chức thực hiện các văn bản bản giải quyết khiếu nại, tố cáo có việc còn chưa kịp thời.

Trong 6 tháng cuối năm, UBND quận Hoàng Mai tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2020. Cụ thể, đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách. Tạo điều kiện thuận lợi, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp, chủ đầu tư. Tăng cường quản lý nhà nước đối với các chợ trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện trình tự thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án chợ, dịch vụ thương mại…

Bên cạnh đó, quận cũng sẽ quyết liệt việc thu hồi nợ đọng thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Đẩy mạnh các nguồn thu tiền sử dụng đất để bù đắp các khoản hụt thu ngân sách nhà nước (thu từ khu vực ngoài quốc doanh). Hoàn thành đấu giá quyền sử dụng đất đối với 05 ô đất còn lại tại ô ĐNV3 Khu đô thị Đền Lừ 3 và tiếp tục rà soát các ô đất đủ điều kiện để đưa vào kế hoạch đấu giá…