Điều chỉnh kích thước chữ

Quảng Bình: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức

(CLO) UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Kế hoạch số 1269/KH-UBND thực hiện Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 – 2025.

Audio
Quảng Bình bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức (Ảnh minh họa: Ủy ban dân tộc)

Quảng Bình bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức (Ảnh minh họa: Ủy ban dân tộc)

Đối tượng của Kế hoạch là cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc, tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc trên địa bàn, được chia thành 4 nhóm chính, trong đó:

Nhóm đối tượng 01 gồm: Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy có đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhóm đối tượng 02 gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và tương đương; Trưởng, Phó ban, ngành trực thuộc Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện, thành phố; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy ở địa bàn vùng có đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhóm đối tượng 03 gồm: Trưởng, Phó Trưởng phòng, tương đương thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Trưởng, Phó trưởng Phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn cấp huyện; Trưởng, Phó ban, ngành trực thuộc Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học nội trú, bán trú ở địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhóm đối tượng 04 gồm: Công chức, viên chức trực tiếp tham mưu, theo dõi về công tác dân tộc ở cơ quan cấp tỉnh, huyện; cán bộ, công chức cấp xã; Bí thư Chi bộ ở địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số.

Mục tiêu của Kế hoạch là phấn đấu đến năm 2020, sẽ có tối thiểu 30% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 02 và 03, 04 được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc; tối thiểu 30% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 03, 04 của cấp huyện, xã tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số được bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số; đến năm 2025, tối thiểu 80% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 01, 02, 03, 04 được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc; tối thiểu 80% cán bộ, công chức viên chức thuộc nhóm đối tượng 03, 04 của cấp huyện, xã tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số được bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

Theo thống kê, từ năm 2019 - 2025, có 1.165 cán bộ, công chức cần bồi dưỡng kiến thức dân tộc và 900 cán bộ, công chức cần bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

Kế hoạch nhằm nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sử dụng tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc, góp phần thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội.

Trần Phong