Điều chỉnh kích thước chữ

Quảng Bình: Doanh nghiệp khốn khổ vì bị chính quyền gây khó?

(NB&CL) Doanh nghiệp đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh cho rằng đang bị chính quyền tỉnh Quảng Bình “hành”, dẫn đến thiệt hại trong quá trình đầu tư kinh doanh. Bởi, hơn một năm qua, cái mà doanh nghiệp nhận được là những văn bản lên xuống, lòng vòng giữa các cấp, ngành trong tỉnh.

Audio

Liên Sở thống nhất

Trong đơn gửi Báo Nhà báo & Công luận, các cổ đông, doanh nghiệp đầu tư vào Dự án Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh cho biết, đã hơn 1 năm nay UBND tỉnh Quảng Bình vẫn không chịu ra quyết định yêu cầu các cơ quan chuyên môn làm thủ tục đăng ký biến động về đất đai, thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn – Quảng Bình (Công ty Sài Gòn - Quảng Bình) sang Công ty TNHH Du lịch Bảo Ninh (Công ty Bảo Ninh).

Tỉnh Quảng Bình cần xử lý dứt điểm vấn đề tại Dự án Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh, tránh tình trạng đá trách nhiệm sang các cơ quan chuyên môn.

Tỉnh Quảng Bình cần xử lý dứt điểm vấn đề tại Dự án Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh, tránh tình trạng đá trách nhiệm sang các cơ quan chuyên môn.

Tiếp nhận nội dung phản ánh, căn cứ vào các văn bản thể hiện ngày 29/4/2020, Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình có Công văn số 1321/STC-TCDN về việc đề xuất góp vốn và nhận góp vốn giữa Công ty Sài Gòn - Quảng Bình với Công ty Bảo Ninh. Theo Sở Tài chính thì do tình hình tài chính của Công ty Sài Gòn - Quảng Bình gặp khó khăn nên Công ty kêu gọi nhà đầu tư góp vốn thực hiện Dự án. Vì, nếu Dự án bị thu hồi Công ty sẽ bị thiệt hại phần tài sản mà Công ty đã đầu tư vào Dự án.

Với tư cách là người đại diện phần vốn nhà nước (14%), Sở Tài chính thống nhất đề nghị UBND tỉnh đồng ý chủ trương để Công ty Sài Gòn - Quảng Bình góp vốn bằng tài sản là toàn bộ công trình xây dựng Dự án Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh để thành lập Công ty Bảo Ninh tiếp tục thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh theo đúng tiến độ đã phê duyệt.

Ngoài đề nghị của Sở Tài chính, ngày 07/5/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KHĐT) tỉnh Quảng Bình cũng đã có Công văn số 1065/KHĐT-DN về việc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hằng năm của Công ty Sài Gòn - Quảng Bình.

Trong đó, có các nội dung liên quan đến việc thực hiện góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê thuộc Dự án Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh cần được bổ sung, làm rõ như: Việc thay đổi đối tượng thuê đất dẫn đến thay đổi nhà đầu tư Dự án, việc quản lý vốn của nhà nước, chứng minh năng lực tài chính của bên nhận góp vốn, cam kết tiến độ thực hiện dự án của bên nhận góp vốn, quá trình góp vốn và nhận góp vốn của các thành viên.

Trước những yêu cầu của Sở KHĐT; Công ty Bảo Ninh đã có báo cáo cụ thể từng hạng mục bằng văn bản theo yêu cầu của Sở KHĐT như: Năng lực vốn để thực hiện Dự án; Các thành viên góp vốn…

UBND tỉnh vẫn “loay hoay” không xử lý

Căn cứ vào đề nghị, cũng như ý kiến của Sở Tài chính, Sở KHĐT, ngày 28/5/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TNMT) có văn bản số 982/TNMT-CCQLĐĐ báo cáo UBND tỉnh Quảng Bình “về việc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê đất trả tiền hằng năm để thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái Sài Gòn – Bảo Ninh”.

Nội dung văn bản nêu rõ: Để dự án hoàn thành, đưa vào hoạt động đúng tiến độ đã giao, Công ty Sài Gòn – Quảng Bình góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất hằng năm  là công trình Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh vào Công ty Bảo Ninh để tiếp tục huy động vốn thực hiện Dự án đúng tiến độ như cam kết của Công ty Bảo Ninh.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng thêm nguồn lực, trách nhiệm hoàn thành Dự án đầu tư, căn cứ các quy định khác của pháp luật, cũng như Công văn số 376/TCQLĐĐ–CSPC ngày 02/03/2020 của Tổng cục Quản lý đất đai, Sở TNMT đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình đồng ý chủ trương cho Công ty Sài Gòn - Quảng Bình được thực hiện các thủ tục đăng ký biến động về đất đai sau khi góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hằng năm vào Công ty Bảo Ninh để tiếp tục thực hiện Dự án, với điều kiện Công ty Bảo Ninh cam kết và có trách nhiệm tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh đảm bảo tiến độ, kế thừa và thực hiện mọi quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ có liên quan, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật trong suốt quá trình thực hiện Dự án.

Từ những đề nghị của Sở TNMT, ngày 09/7/2020, Sở KHĐT tiếp tục có báo cáo số 1681/KHĐT-DN gửi UBND tỉnh Quảng Bình, đồng thời thống nhất chủ trương giao cho Sở TNMT căn cứ hiện trạng pháp lý về đất đai, tài sản gắn liền với đất của doanh nghiệp để tham mưu, thực hiện việc thay đổi đối tượng cho thuê đất sau khi góp vốn đảm bảo đúng quy định của pháp luật, với điều kiện đơn vị thuê đất mới cam kết và có trách nhiệm tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh đảm bảo tiến độ, kể thừa và thực hiện mọi quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ có liên quan, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật trong suốt quá trình thực hiện Dự án.

Văn bản của Sở TNMT tỉnh Quảng Bình đề nghị UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho Công ty Sài Gòn- Quảng Bình thực hiện các thủ tục đăng ký biến động về đất đai sau khi góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hằng năm vào Công ty Bảo ninh để tiếp tục thực hiện dự án.

Văn bản của Sở TNMT tỉnh Quảng Bình đề nghị UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho Công ty Sài Gòn- Quảng Bình thực hiện các thủ tục đăng ký biến động về đất đai sau khi góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hằng năm vào Công ty Bảo ninh để tiếp tục thực hiện dự án.

Đồng thời, văn bản của Sở KHĐT khẳng định, sau khi Sở TNMT thực hiện thủ tục thay đối tượng cho thuê đất, Sở KHĐT có trách nhiệm thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh nhà đầu tư trong trường hợp thay đổi đổi tượng cho thuê đất) theo quy định…

Văn bản của Sở Tài chính, KHĐT, TNMT đã thể hiện rõ về đối tượng được thuê đất của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm là Công ty Bảo Ninh để tiếp tục thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh.

Văn bản của các Sở thể hiện rất rõ ràng, tuy nhiên khi được trình lên thì UBND tỉnh vẫn cứ “loay hoay” không chịu ra quyết định để các Sở liên quan thực hiện thủ tục giao đất, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp mà ngược lại tiếp tục họp, tiếp tục yêu cầu báo cáo, đề xuất, tiếp tục kéo dài từ ngày này qua tháng khác đã gây ra không ít khó khăn, thiệt hại cho doanh nghiệp. 

Trước sự việc trên, thiết nghĩ đã đến lúc lãnh đạo tỉnh Quảng Bình nên ngồi lại để thống nhất tháo gỡ “nút thắt” cho doanh nghiệp theo đúng tinh thần chỉ đạo của nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về giải quyết các thủ tục cho nhà đầu tư, doanh nghiệp theo nguyên tắc “không bổ sung hồ sơ quá 1 lần, không được kéo dài thời gian xử lý thủ tục hành chính”.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Đắc Nguyên

Bình Luận