Điều chỉnh kích thước chữ

Quảng Bình được phép xét nghiệm khẳng định đối với SARS-CoV-2

(CLO) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình được xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 dương tính trên địa bàn tỉnh và thực hiện khẳng định cho các địa phương khác khi có yêu cầu.

Audio
CDC Quảng Bình được phép khẳng định kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính.

CDC Quảng Bình được phép khẳng định kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính.

Viện Pasteur Nha Trang vừa có Quyết định số 94/QĐ-IPN về việc công nhận Khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình được phép xét nghiệm khẳng định các trường hợp SARS-CoV-2 dương tính.

Nhằm chủ động triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh đã trích ngân sách địa phương để mua hệ thống xét nghiệm Realtime RT-PCR, với công suất 100-150 mẫu/ngày. Hệ thống được lắp đặt tại CDC Quảng Bình từ ngày 11-4-2020. Từ khi đưa vào sử dụng đến nay, CDC đã thực hiện trên 4.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó, phát hiện có 1 mẫu tái dương tính với SARS-CoV-2.

Theo quy định, các kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại CDC Quảng Bình được gọi là kết quả xét nghiệm sàng lọc và phải gửi mẫu đến các đơn vị đủ điều kiện để xét nghiệm khẳng định.

Qua kiểm tra, đánh giá quá trình hoạt động của Khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh (CDC), Viện Pasteur Nha Trang đã quyết định cho phép CDC Quảng Bình xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 dương tính trên địa bàn tỉnh và thực hiện khẳng định cho các địa phương khác khi có yêu cầu.

Kết quả này ghi nhận sự nỗ lực của cả tập thể CDC Quảng Bình trong triển khai hoạt động xét nghiệm SARS-CoV-2, góp phần giúp địa phương chủ động hơn trong việc kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Trần Phong