Điều chỉnh kích thước chữ

Quảng Nam: Tạm dừng quán bar, karaoke, vũ trường, game từ ngày 03/5/2021

(CLO) UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu tạm dừng một số dịch vụ không thực sự cần thiết trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Audio

Theo văn bản 1163/QĐ-UBND ngày 2/5/2021 về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu tạm dừng một số dịch vụ không thực sự cần thiết trên địa bàn tỉnh, bao gồm: quán bar, karaoke, vũ trường, game kể từ ngày 03/5/2021 cho đến khi có văn bản mới để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tạm dừng quán bar, karaoke, vũ trường, game từ ngày 03/5/2021 (ảnh st)

Tạm dừng quán bar, karaoke, vũ trường, game từ ngày 03/5/2021 (ảnh st)

Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành quy định tạm dừng nêu trên.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tại các nơi công cộng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định hiện hành.